- 506-


Bana ancak gönüllü (mütevazi) olmanız vahyolundu. O  kadar ki; kimse kimseye karşı öğünmeyecek, kimse kimseye karşı zulmetmeyecektir. Ancak kişi bunu sadece güzelleşmek için sevip isterse bunda beis yoktur. Bir adam: Ey Allah’ın Elçisi, ben elbisemin ve ayakkabımın güzel olmasını istiyorum. Bu kibirden midir? Diye sormuştu. Allah Resulu; Hayır, şüphesiz Allah güzeldir, güzelliği sever, buyurdu. (İBN-İ KESİR C; XI S; 6247)

Bir nefis haksız yere öldürülmez ki, onun kanında Adem’in ilk oğluna bir günah düşmesin. Zira, öldürme yolunu ilk koyan odur. (İBN-İ KESİR C; XI S; 6265)

Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Hergün) birtakım melâike geceleyin, diğer takım melâike de gündüzün yekdiğeri müteâkib size gel (ip içinizde kal) ırlar. Bunlar sabah ile ikindi namazlarında buluştukdan sonra (evvelce) içinizde kalmış olanlar semâya urûc ederler. Rablar (Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri namaz kılmış kullarının) hallerine a'lem iken (yine o meleklere: "Kullarımı ne halde bıraktınız?" diye sorar. Onlar da: "Onları namaz kılarken bıraktık. Nitekim namaz kılarlarken bulmuştuk." cevâbını verirler. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 332)

Allah Resulu buyurur ki: Kim ki Allah kokusundan ağlarsa, o, süt memeye girmedikçe cehenneme girmez. (İLAHİ NİZAM S: 15)

Nefse sükünet ve kalbe ferahlık veren iş, iyi iştir. Nefsi azdıran, kalbe heyecan veren iş günahtır. (HADİS-İ ŞERİF)

Üç şeyi yapan müslümanın imanı kamildir: Ailesine hizmet eden, fakirler arasında oturan ve hizmetçisi ile birlikte yiyen. (HADİS)

Allah, bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur, tıpkı birinizin, hastasına suyu yasaklaması gibi. (HADİS)

İnsanların en hayırlısı, geç öfkelenen, çabuk sakinleşendir. İnsanların en şerlisi ise çabuk öfkelenen, geç sakinleşendir. (HADİS-İ ŞERİF)

Özür dilemeyi gerektirecek şeylerden sakınınız. (TABERANİ)

   İstanbul -24. 03.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail