- 507-


Şayet Allah göklerle yeryüzünün halkına azab etmiş olsaydı, onlara haksızlık etmiş olmaksızın azab etmiş olurdu. Bu sebepledir ki O: “dilediğine azab eder. Dilediğine merhamet eder ve (siz kıyamet günü) O’na çevrileceksiniz.” Buyurmuştur. (İBN-İ KESİR C; XI S; 6272)

Kim ki namazı onu hayasızlık ve kötülükten alıkoymamışsa, onun namazı yoktur. (İBN-İ KESİR C; XII S; 6301)

Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Biriniz ikindi namazından bir secdeyi gün batmadan evvel yetiştirecek olursa namazını tamamlasın. Sabah namazından da bir secdeyi gün doğmadan yetiştirecek olursa namazını tamamlasın. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 333)

Kim , benim güzel ahlakımı ihya ederse beni sevmiş demektir. Kim beni severse kıyamet günü benimle beraberdir. (İLAHİ NİZAM S: 69)

Senin doğru söylediğine inanan bir adama yalan söylemen, en büyük hainliktir. (HADİS)

Ey Allah’ın kulları!  Hasta olunca tedavi ettiriniz! Çünkü Allah Taala, hastalık gönderince, ilacını da gönderir. (HADİS-İ ŞERİF)

Kim insanların kendisi için ayağa kalkıp saygı göstermelerini isterse, ateşteki yerine hazırlansın. (HADİS)

Kim aç bir müslümanı doyurursa, Allah Taala da onu cennet meyveleri ile doyurur. (HADİS-İ ŞERİF)

Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna! (HADİS)

   İstanbul -02. 04.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail