- 508-


İstişare yapılan kişi, güvenilen kişi demektir. (İBN-İ KESİR C; II S; 342)

Namaza itaat etmeyenin namazı yoktur. (İBN-İ KESİR C; XII S; 6301)

Ümmü'l-mü'minîn Âişe (r.a.) şöyle demiştir: İki namaz vardır ki, Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem onları sırran da, alâniyeten da (yâni evinde de, dışarda da) terketmezdi. (Onlar da) sabah namazından evvel iki, ikindi namazından sonra da iki rek'at idi. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 351)

Allah Resulu buyurur ki:  Hiçbir imanlı kişi yoktur ki, sırf Allah korkusu sebebiyle gözünden sinek başı kadar yaş çıksın ve bu yaş sıcak yanağını ıslasın da o kimseye cehennem ateşi değsin. (İLAHİ NİZAM S: 17)

Evden önce komşu, yol (a çıkma) dan önce arkadaş, göçmeden önce azık temin etmek gerekir. (TABERANİ)

Kıyamet günü Allah Taala nezdinde insanların en şerlisi, edepsizce davranışlarından sakındıkları için çevresinin kendisinden uzaklaştığı kimsedir.  (HADİS-İ ŞERİF)

Hediyeleşin ki, birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin. Musafaha edin ki, kötü hasletler gitsin.  (HADİS-İ ŞERİF)

Cuma namazından sonra, yedi defa İhlâs ve Mu'avvizeteyn (yani Felak ve Nâs sûrelerini) okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta kazâdan, belâdan ve kötü işlerden korur. (HADİS)

Müminin kalbinde korku ile ümit varsa, Allahü teâlâ onu umduğuna kavuşturur, korktuğundan da emin eder. (HADİS)

   İstanbul -10. 04.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail