- 511-


Şüphesiz cennette öyle odalar vardır ki dışlar içlerinden, içleri de dışlarından görünür. Allah Taala onları; yemek yedirenler, güzel söz söyleyenler, oruç tutanlar ve insanlar uyurken namaz kılanlar için hazırlamıştır. (İBN-İ KESİR C; XII S; 6317)

Seyahat ediniz ki hayra eresiniz. Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. Gazaya çıkınız (Allah yolunda cihad ediniz) ki ganimete kavuşasınız. (İBN-İ KESİR C; XII S; 6318)

Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Namaza nidâ edildiği vakit şeytan ezânı işitmemek için (yâhud ezan sesini duymıyacak yere kadar, yâhud duymıyayım diye) yüz-geri edip (kemâl-i telâş ile) yellene yellene kaçar. Nidâ bitince yine (vesvese etmek üzere döner) gelir. Namaz için tesvîb (yâni ikâmet) edilince yine (evvelki gibi) yüz-geri edip kaçar. Tesvîb de bitince yine (vesvese için) gelip insan ile nefsi arasına sokulur. Falan şeyi hatırla, falan şeyi hatırla diyerek (namazdan evvel insanın) hiç de aklında olmayan şeyleri yâdettirir (durur). Tâ (insan) kaç rek'at kıldığını bilmez oluncaya kadar (kendisiyle uğraşır) (SAHİH-İ BUHARİ NO; 360)

 Allah Taala buyurur ki: Kim ki benim takdirime razı olmaz, başına gelenlerden dolayı sızlanırsa o, kendine benden başka ilah arasın!  (İLAHİ NİZAM S: 22)

Akıllı kimse nefsine uymaz, ibâdet eder. Ahmak ise, nefsine uyar, sonra da Allahü teâlâdan rahmet bekler. (HADİS-İ ŞERİF)
Eve girerken İhlâs-ı şerîfi okuyan fakirlik görmez. (HADİS)

Peygamberlerin beş sünneti: Haya, hilm, hacamat, misvak, güzel koku. (TABERANİ)

 Misvak; ağzı temizler, görmeyi keskinleştirir, diş etlerini güçlendirir, dişleri beyazlaştırır ve çürümeyi önler, hazmı kolaylaştırır, mideye sıhhat verir, balgamı keser, hasenatı artırır. Misvak kullanan, Allahü teâlâyı razı eder, melekleri sevindirir. (EBU NUAYM)

   İstanbul -05. 05.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail