- 514-


Allah Taala: Ben kullarımı muvahhidler olarak yaratmışımdır. Sonra şeytanlar onları dinlerinden saptırmıştır. (İBN-İ KESİR C; XII S; 6353)

 Her doğan fıtrat üzere doğar. Bu dil ile ifade edebileceği zamana kadardır. Dil ile ifade edebileceği zaman ise ya şükreden, ya da nankör olur. (İBN-İ KESİR C; XII S; 6354)

Mâlik b. el-Huveyris (r.a.) şöyle demiştir: Kavmimden ben on kişi ile berâber Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in yanına gelmiştim. Nezd(-i âlîler) inde yirmi gün kaldık. (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem mü'minlere) rahîm idi. Rıfk ile mecbûl idi. Ehl ü ıyâlimizi özlediğimizi görünce bize: "Haydin (kendi ehlinizin yanına) dönünüz. Yanlarında bulununuz. Onlara (dîni) öğretiniz. (Beni nasıl namaz kılar gördünüzse öylece) namaz kılınız. Namaz (vakti) geldiğinde içinizden biri size ezan okusun. En yaşlınız da size imam olsun." buyurdu. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 371)

Allah Resulu buyurur ki:  Oburca yemek içmek suretiyle kalplerinizi öldürmeyin! Kalp, bir fidana benzer.  Nasıl bir fidana aşırı bir su verilince sararıp - solar ve büyümezse, kalp de fazla su ile ölür, salim düşünce ve insani huylar kalmaz.  (İLAHİ NİZAM S: 27)

Cuma günü tırnağını kesen kimse, bir hafta, belâlardan emîn olur. (HADİS)
Bir kimse için söylenen kusur, onda varsa, bu söz gıybet olur. Yoksa iftirâ olur. (HADİS-İ ŞERİF)
İki kişi gizli konuştuğu zaman, bir kişi onların izni olmadan yanlarına oturmasın. (HADİS)

Ağzınız Kur’ân yoludur, misvakla temizleyin. (EBU NUAYM)

Dünyada riya ile ibâdet edene, kıyâmet günü (Ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibâdet ettin ise, sevabını onlardan iste!) denir. (HADİS)

   İstanbul -28. 05.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail