- 515-


Mü’mine şaşılır; Allah onun için ne taktir buyurmuşsa bu onun için ancak hayır olur.: Bolluğa kavuşursa şükreder de bu onu için hayır olur. Darlığa düşerse sabreder de bu onun için hayır olur. (İBN-İ KESİR C; XII S; 6376)

Başlarınız hareket ettiği sürece rızıktan ümit kesmeyiniz. Şüphesiz insanı annesi, üzerinde elbise olmaksızın kıpkızıl et olarak doğurur. Sonra Allah Taala onu rızıklandırır. (İBN-İ KESİR C; XII S; 6378)

Abdullâh b. Ömer (r.a.) şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem seferde iken soğuk, yâhud yağmurlu gecede müezzine ezân okumasını ve ardından da: "Haberiniz olsun, namazlarınızı olduğunuz yerlerde kılınız." diye nidâ etmesini emrederdi. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 373)

Allah Resulu buyurur ki: Şeytan insanoğlunun kan damarlarında dolaşır. Onun yolunu  açlıkla tıkayın  Kıyamet günü Allah’a insanların en yakın olanı en fazla aç ve susuz duranıdır. (İLAHİ NİZAM S: 29)

Mümin dil uzatan değildir, lanet edici değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir. (HADİS)
Resûlullah efendimiz; “Bir zerrecik (yani çok az)  bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibâdetleri toplamından daha iyidir.” buyuruyor. (HADİS-İ ŞERİF)
Sadakaların en faziletlisi, ihtiyaçtan fazla olanı vermektir. Veren el alan elden üstündür.  (HADİS)

İlim öğrenmek, erkeklere de, kadınlara da farzdır. (HADİS-İ ŞERİF)

Her derdin devası vardır. Muhakkak günahların devası da istiğfardır. (HADİS)

 

   İstanbul -06 06.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail