- 517-


 

Ebu Derda’dan rivayete göre; Allah Resulu; Kardeşinin ırzını koruyan hiçbir Müslüman kişi yoktur ki, kıyamet günü cehennem ateşini ondan çevirmesi Allah’ın üzerine bir hak olmasın. Sonra Allah Resulu; “Çünkü mü’minlere yardım etmek üstümüze bir haktır.” Ayetini tilavet buyurmuştur. (İBN-İ KESİR C; XII S; 6382)

Kişi dünyada iken tanımakta olduğu bir Müslüman kardeşinin kabrine uğrar da ona selam verir ise Allah Taala onun ruhunu iade eder de selam verenin selamına karşılık verir. (İBN-İ KESİR C; XII S; 6385)

Ebû Katâde Hâris b. Rıb'ıyy (r.a.) şöyle demiştir: (Bir def'a) biz Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte namazda iken bir çok kimselerin koşuşma (ve haykırışma) seslerini duydu. Namazı kıldırdıktan sonra: "Ne oluyorsunuz?" diye sordu. "Namaz(a yetişmek) için acele ettik" dediler. Buyurdu ki: (Hayır,) öyle yapmayınız. Namaza geldiğinizde (vakar ve) sekînetden ayrılmayınız. (Ağır ağır yürüyünüz). Namazın yetiştiğiniz kadarını (imam ile berâber) kılar, fevt ettiğinizi de sonra yalnız itmâm edersiniz. (SAHİH-İ BUHARİ NO; 374)

Allah Taala buyurur ki:  Kim, Benim hükmüme ve takdirime razı olmaz, belalara sabretmez, nimetlerime şükretmez ve verdiğime kanaat getirmezse o, kendisine benden başka ilah arasın. (İLAHİ NİZAM S: 39)

Cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği hastalıktır. (HADİS)

   İstanbul -30 06.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail