- 519-


Şaban ayına: Şaban isminin verilmesinin bir sebebi odur ki, o ayda ramazan ayına hayırlar dağılır. Ramazan ayına da Ramazan denmesinin sebebi.. o ayda günahların yanıp silinmesidir. .(GÜNYET’ÜT-TALİBİN S; 565)

Şaban girdiği zaman nefslerinizi  temizleyiniz. Niyetlerinizi güzelleştiriniz. (İLAHİ NİZAM S; 681)

Hz Aişe rivayet eder;

Allah Resulu oruç tutardı, öyle ki, biz, “oruçsuz değil!” derdik, Oruç tutmazdı. Öyle ki, biz, “oruç tutmuyor!” derdik. Böyle aralıklı olarak tuttuğu oruçların çoğu Şaban’ da olurdu. (İLAHİ NİZAM S; 681)

Üsame’den rivayet;  Resulullah’a dedim ki:

-Ey Allah’ın Resulu, hiçbir ayda Şaban ayında ki kadar oruç tuttuğunu görmedim!..

Buyurdular:

-Bu, bir aydır ki insanlar Recep ile Ramazan ayları arasında ondan gafil olurlar. Halbuki o, öyle bir aydır ki Onda ameller, alemlerin rabbı olan Allah’a yükselir. Ben de oruçlu bulunduğum halde amelimin Allah’a yükselmesini isterim. (İLAHİ NİZAM S; 681)

Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"
Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,
"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban' da tutulan oruçtur" cevabını verirler. (TIRMIZİ, ZEKAT NO; 28)

Hz. Âişe'nin (r.a.) şöyle bir rivayeti vardır:

"Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam bazı aylarda çok oruç tutardı. Hattâ, biz, onu bu ayda hiç iftar etmedi sanırdık. Bazı aylarda da çok iftar ederdi. Hattâ, biz, onu bu ayda hiç oruç tutmadı derdik. Resulullahın Aleyhissalâtü Vesselam Ramazan'dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Şaban'daki kadar, kendisinde, çok oruçlu olduğu bir ay da görmedim"( BUHARİ, SAVM NO; 51)

Hz. Âişe başka bir rivayetinde bu konuda şunları söyler:
"Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu:
"Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir." (MÜSLİM SİYAM NO; 177)

Hz. Âişe, İbni Mâce'de geçen başka bir rivayetinde de, "O (Resul-i Ekrem) Şaban ayının tamamını oruçla geçirerek nihayet Şâban'ı Ramazan'la birleştirirdi" (İBN MACE, SAVM NO; 4)

Hz. Üsame sorar:
"Yâ Resulallah, Şaban ayında tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim."
Bunun üzerine Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyururlar:
"Receb ve Ramazan ayları arasında şu Şaban ayında insanlar gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Alemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Ben oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim." (NESEİ, SAVM;70)

   İstanbul -15 07.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail