- 522-


Oruçlu, iftar yaparken Allah’tan bir istekte bulunursa, o istek veya dua geri çevrilmez. ( EL - ‘UHÛDܒL – KÜBRA S: 218 )

Ramazanı Şerifte bir oruçluya su verene Cenabı Peygamber Havz-ı Kevser’inden içirecek, cennete girene kadar o kimse susuzluk çekmeyecektir. (İLAHİ EMİRLER S; 330)

Hak Taala Ramazan ayını üstün yarattı. Kim, o ayda bir lira sadaka verse, Hak Taala ona bütün halka sadaka vermiş gibi sevap verir. Kim, ramazan ayında, bir rekat namaz kılsa, diğer ayda yüzbin rekat namaz kılmış gibi sevap verir.Bir kimse bir çıplağa elbise giydirse, Hak Taala o kimseye yediyüz süslü cennet elbisesi giydirir. O günde ki, herkes orada çıplaktır. Kim , ramazanda bir köle azad etse, yediyüz köle azad eylemiş gibidir. Ramazan evveli rahmet. Ortası mağrifet ve sonu da cehennemden kurtulmaktır. (ENVARܒL AŞIKIN S:378)

Ramazan ayı için cennet, seneden seneye temizlenip süslenir. (GÜNYET’ÜT-TALİBİN S; 600)

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutun! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. (İBNİ EBİDDÜNYA)

Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin! (BUHARİ)

Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur. (TABERANİ)

Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. (EBU NUAYM)

Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır. (TABERANİ)

 

   İstanbul -19 08.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail