- 524-


Kim, kadir gecesini imanla ve ihlasla ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. (İBN KESİR CİLT XV S: 8541)

 

Ben, kadir gecesini gördüm ve unuttum. Bu ramazan’ın son on gecesinden biridir. Engin ve şen bir gecedir. Ne sıcaktır, ne soğuktur. Sanki o, dolunaylı bir gecedir. Fecr aydınlanıncaya kadar , o gece şeytan dışarıya çıkamaz. Kim, kadir gecesini imanla ve ihlasla ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. (İBN KESİR CİLT XV S: 8542)

 

Resul (s.a.v.) buyurdu:

İsrail oğullarında bin ay ibadet etmeyince, bir kimseye abid demezlerdi.

Ashab üzüldüler ve bunu kim yapabilir? Dediler. Bunun üzerine Hak Taala (İnna Enzelnahü) suresini bildirip onu kadrini bildirdi. Bu şekilde Hak Taala Muhammad ümmetine, o bin aydan hayırlısını verdi. (ENVARܒL AŞIKİN S:379)

 

Kim, kadir suresini okursa, ramazan ayında oruç tutmuş ve kadir gecesini ihya etmiş gibi Allah sevap verir. (ENVARܒL AŞIKİN S:380)

 

Hilali görünce oruca başlayınız. Yine onu görünce orucu açınız. Şayet hilal size gizli kalırsa, o vakit şabanı otuza tamamlayınız. (RİYÂZ’ÜS-SÂLİHİN S: 683)

 

Allah Resulu buyurdular ki;

Kadir gecesi gelince, Cebrail meleklerden bir toplulukla iner. Namaz kılarlar, ayakta veya oturarak Allah’ı zikreden her kişiye selam verirler. (İLAHİ NİZAM S; 686)

 

Hz. Ömer rivayet eder:

Allah Resulu buyurdular ki;

       -Kim, Ramazanın yirmi yedinci gecesini sabaha kadar ihya ederse o, bana Ramazanın diğer bütün gecelerini ihya edenden daha sevimlidir.

Hz. Fatıma dedi:

       -Ey babacığım, erkeklerden ve kadınlardan, o geceyi ihya edecek kudrette olmayan zayıflar ne yapar?

Buyurdular:

        -Yastıkları koyarak ona dayanıp bu gecenin saatlerinden bir saatte otururlar ve Allah’a dua ederlerse, bu bence ümmetimin, Ramazanın bütün diğer gecelerini ihya etmelerinden daha sevimlidir. (İLAHİ NİZAM S; 686)

 

Hz Aişe (r.a.) anlatır:

       -“Ya Resulullah! Dedim. Haber verir misin: Hangi gecenin kadir gecesi olduğunu bilmiş olsam, bu günde ne dua edeyim?”

Resulullah (s.a.v.).

       -“Allah’ım! Şüphesiz sen çok affedicisin ve affetmeyi seversin. O halde benden (günahlarımı) affet” de buyurdu. (RİYÂZ’ÜS-SÂLİHİN S: 669)

 

Bayram

Allahü Teâlâ kime mal verir de, zekâtını vermez-se, kıyâmet günü o malı, iki yanında. iki boynuzlu ve zehirli bir yılan sûretinde olur. İki gözleri üzerinde iki siyah noktası olduğu halde, kıyâmete kadar boynuna do-lanır ve dudaklarını ısırıp “İşte ben senin malın ve istif ettiğin paralarınım” der. (İHYÂU’ULÛMİ’D – DİN CİLT: IV S: 9561)

 

Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki, onlar büyük hüsrandadır... “Ebû Zer R.A. “Onlar kim Yâ Resûlallah?” dedi. “Bol mal ve servete sahip olan zenginlerdir. Ancak önden, arkadan, sağdan ve soldan verenler hâriç... Onlar da azdır. Zekâtı verilmeyen koyun, sığır ve deve gibi hayvanlar kıyâmet günü daha semiz ve besili olarak gelip sâhibini boynuzuyla süser ve tırnaklarıyla çiğner. Biri gidince diğeri gelir. Hesap bitinceye kadar böyle devam eder. (İHYÂU’ULÛMİ’D – DİN CİLT: I S:577)

 

Hak Taala zekatını vermedikçe zengin kimsenin imanını kabul etmez. Zekat vermek günahları giderir. (ENVARܒL AŞIKİN S: 373)

 

Mal sahiplerinin vermekten kaçındıkları zekat payı, kıyamet günü azgın bir yılan şekline sokularak boyunlarına dolanacaktır. (MÜKÂŞEFETܒL KULÛB S:162)

Bayram gecesi, Allah Taala oruç tutanların ecrini bol bol ihsan eyler. Bayram sabahı olunca Allah Taala meleklerine yer yüzüne inmeleri için emir verir. Yeryüzüne indikleri zaman, sokak ağızlarını, yolların birleştiği yerleri tutarlar. Oralarda, insanlar ve cinler hariç; hemen bütün yaratılmışların duyacağı şekilde şöyle seslenirler:

“-Ey Muhammed ümmeti, Rabbınıza geliniz. Az kabul buyurup çok ihsan edecektir. Günahları da bağışlanacaktır.

O kullar namazgahtan çıkıp dua ettikten sonra; Allah Taala onların yerine gelmeyen hiçbir ihtiyaçlarını geri bırakmaz. Ne dilek dilerlerse kabul edilir. Bağışlanmayan günahları kalmaz. Böylece, bağışlanmış olarak, evlerine dönerler. (GÜNYET’ÜT-TALİBİN S; 630)

 

Ümmü Atiyye (r.anha)’dan rivayet edilmiştir:

Peygamber (s.a.v.) bize, akıl-ergenlik çağına giren ve girmeyen genç kızların bayram namazlarına gitmemizi ve hayızlı kadınların ise Müslümanların namazgah (namaz kıldıkları yer) den ayrılmalarını emretti. (YEDİ HADİS İMAMININ İTTİFAK ETTİKLERİ HADİSLER S: 401)

 

Kim bayram günü üç yüz kere “subhanallahi ve bihamdihi” der ve sevabını ölmüş Müslümanlara bağışlarsa, her Müslüman ölünün kabrine bin nur iner, ölünce Allah kendi mezarına da bin nur gönderir. (KİMYA-YI SAADET S;608)

 

Kim her iki bayramın da gecesini, Allah'tan sevap umarak ibadetle geçirirse kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez.(KÜTÜB-İ SİTTE/6513)

 

   İstanbul -27 08.2010
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail