-54-


Cömert ve kalbi geniş olan insanın yemeği şifadır. Cimri olan kimsenin de yemeği hastalıktır. (KİMYA-YI SAADET/S.434)
Ebu Berke Nufeyı b.el-Haris es-Sekefi (Radyallahu anhü) anlatıyor: “Hz Peygamber (Sallalahu aleyhi ve selem ) buyurdular ki: “İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya geldikleri vakit, öldüren de ölen de cehenneme gireceklerdir. Ben:
-Ya Resulullah! Katili anladık ama öldürülene ne buyurursunuz?
- O da arkadaşını öldürme azminde idi.”( RİYAZ’ÜS SALİHİN 25 )

Benim üzerime bir kere salat-ü selam getirenin nefsinden Yüce Allah, beyaz bir bulut yaratır Allah buluta rahmet denizinden su yüklenmesini emreder, o da yüklenir. Sonra Allah buluta yağmasını emreder, o da yağar. Yere düşen her damladan Allah altın, dağlara düşen her damladan gümüş yaratır. Kafirin üzerine düşen her damladan da Allah onlara iman nasip eder. (MÜKAŞEFETܒL KULUB/S.77)
Kıyamet günü fakirlerin artığından hesap yoktur. Onun için fakirlerin artığını yemek isterim. (KİMYA-YI SAADET/S.182)

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Sidretü'l-Müntehâ'ya çıkarıldım. Orada dört nehir gördüm: İki nehir zâhirdi, iki nehir de bâtın. Zâhir olan iki nehir Nil ve Fırat nehirleriydi. Bâtın olanlar da cennetin iki nehri idi." (KÜTÜB-İ STTE/5073)
Ebu Davud'da Harise radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette, Resulullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurmuştur: “Cennete ne zengin cimri, ne de kaba merhametsiz girer.” (KÜTÜB-İ STTE/5106)

Ebu Saîd el-Hudrî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “İki haslet vardır ki bir mü'minde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlâk.” (KÜTÜB-İ STTE/393)
İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir keresinde, “Hanginiz, vârisinin malını kendi malından daha çok sever?” diye sordu. Cemaat: “Ey Allah'ın Resûlü içimizde, herkes kendi malını vârisinin malından daha çok sever” dediler. Bunun üzerine: “Öyleyse şunu bilin: Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da vârislerinin malıdır.” (KÜTÜB-İ STTE/398)

İstanbul - 16.05.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail