-6-


Allah kıskançtır, mü'min de kıskançtır. Allah'ın kıskanması, mü'minin Allah'ın haram ettiği şeyi yapmasıdır. (Hadis)

Kulla küfür arasında namazın terki vardır. (Hadis)

Kişiyle şirk arasında namazın terki vardır. (Hadis)

Küfürle iman arasında namazın terki vardır. (Hadis)

Namazın ilk vaktinde Allah'ın rızası vardır; son vaktinde de affı vardır. (Hadis)

Deve ağıllarında namaz kılmayın, çünkü onlar şeytandandır.
Koyun ağıllarından soruldu:
Oralarda kılın, çünkü onlar berekettir. (Hadis)

İmanın tadını; Rabb olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i seçip razı olanlar duyar. (Hadis)

Kim, kendisini babasından başkasına nisbet ederse (yani onun oğlu olduğunu söylerse) veya mevlasından başka birini mevla (efendi) edinirse, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine olsun. (Hadis)

Kim sabah namazına giderse, iman bayrağıyla gitmiş olur. Kim de çarşıya giderse, o da iblis bayrağıyla gitmiş olur. (Hadis)

Şehirlerde yaşayanlar, Allah yolunda hapsedilmiş kimselerdir. Gıdalarında onlara ihtikâr yapmayın, onlara fiyatları yükseltmeyin. Zira kim onlara bir gıda maddesini kırk gün hapsetse, sonra da tamamını tasadduk etse yine de işlediği günahı affettiremez. (Hadis)

Kim çocuğuyla annesi arasını ayırırsa kıyamet günü Allah (celle celâluhu) sevdikleriyle onun arasını ayırır. (Hadis)

Muhammed'in nefsini kudret eliyle tutan zâta yemin ederim ki, bu ümmetten her kim -Yahudi olsun, Hıristiyan olsun- beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa, mutlaka cehennem ehlinden olacaktır. (Hadis)

Kim Allah için sever, Allah için buğzeder, Allah için verir, Allah için vermezse imanını kemâle erdirmiştir. (Hadis)

Bana bir mü'min selam verdi mi, kendisine mukabele etmem için Allah ruhumu bedenime iade eder. Ben de mutlaka selama mukabele ederim. (Hadis)

Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslam'ın ahlâkı hayadır. (Hadis)

Muhakkak ki sende Allah'ın sevdiği iki haslet var: Hilm (acele etmemek) ve haya. (Hadis)

Haya imandandır. İman (sahibi) ise cennettedir. Hayasızlık (ve bundan kaynaklanan kabalıklar, çirkin ve kırıcı sözler) cefa (eziyet, zulüm, haksızlık)dan bir parçadır. Cefa (eden de) cehennemdedir. (Hadis)

İstanbul - 01.10.2002
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail