-65-


Harbin Allah’a en sevgili olanı deniz harbidir, kim deniz üstünde muharebe niyeti ile yatsa, Hak Teala ona yetmiş hac sevabı verir. (ENVARÜL AŞIKIN/ S.387)

Ahir zamanda öyle düşük çeneli kısa akıllı kimseler türeyeceklerdir ki, söyleyecekleri yararlı iyi sözler gırtlaklarını aşmayacak(kalplerine işlemeyecek)tır. Okun av hayvanını delik deşik etmesi gibi bu kimseler de dini delik deşik edeceklerdir. (MÜKAŞEFETܒL KULUP/S.79)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "İhtiyar kimsenin kalbi iki şeyin sevgisinde daima gençtir: "Hayat sevgisi, çok mal sevgisi."(KÜTÜB-İ SİTTE/7264)

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Ensardan bir kadın, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a hayızdan nasıl yıkanacağını sordu. Bunun üzerine, Aleyhissalatu vesselam da nasıl yıkanacaksa öyle emretti ve dedi ki:
"Miske bulanmış bir (bez, pamuk vs.) parçası al. Onunla temizlen!"
"Onunla nasıl temizleneceğim?" diye kadın tekrar sordu. Resûlullah:
"Onunla temizlen!" buyurdu. Kadın tekrar etti: "Nasıl?"
Resûlullah:
"Sübhânallah! temizlen!" dedi. (Baktım ki anlamıyor;) kadını kendime çektim ve: "O parçayı, kan bulaşığına tatbik et" dedim.."(KÜTÜB-İ SİTTE/3764)

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Beyt'i (Kâbe-i Muazzama'yı) kim elli defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."(KÜTÜB-İ SİTTE/1142)

Kim ben alimim derse o cahildir. (ENVARÜL AŞIKIN S.415)

 

İstanbul - 03.07.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail