-66-


Yakın akrabalarla yapılan evlenmeden doğan çocuk zayıf olur.(KİMYA-YI SAADET/S.196)

Hak Taala din kardeşlerinin ziyareti için süslenen kulunu sever.
(KİMYA-YI SAADET/S.462)

Cennet ehli yüz yirmi saftır. Seksen safı benim ümmetimindir. Kırk safı geri kalan ümmetlerindir. (ENVARÜL AŞIKIN/S.550)
Mescidi imar eden Allah insanıdır. (ENVARÜL AŞIKIN/S.421)

İbnu Abbâs radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm Eşecc el-Asarî'ye: "Muhakkak ki sende Allah'ın sevdiği iki haslet var: Hilm (acele etmemek) ve haya" buyurdular."(KÜTÜB-İ SİTTE/7240)

Hz. Ebu Eyyub radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'a bir adam gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! Bana (dini) öğret ve fakat çok özlü olsun!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm: "Namazına kalktığın vakit (dünyaya) veda edenin (namazı gibi) namaz kıl. Sonradan (pişman olup) özür dileyeceğin söz söyleme. İnsanların elinde bulunan (dünyalık şeylerden) ümidini kesmeye azmet!" buyurdular." (KÜTÜB-İ SİTTE/7232)

Sefine (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "Hilâfet, ümmetim arasında otuz yıl sürecektir. Bundan sonra saltanat gelecektir." Said İbnu Cumhân dedi ki: "Sonra ilâve etti: "Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)'in hilâfetine Hz. Ömer'in hilâfetini, Hz.Osman'ın hilâfetine Hz. Ali'nin hilâfetini (radıyallahu anhüm ecmain) ekle (parmaklarınla say) bak!" dedi. Bunları (sayınca hakikaten) otuz yıl bulduk." Sefine'ye: "Emevîler, hilâfetin kendilerinde (devam ettiğini) zannederler"denmişti, şu cevabı verdi: "Benî'z-Zerkâ yalan söylüyor. Onlar krallardır, hem de en kötü krallar." (KÜTÜB-İ SİTTE/1680)

İstanbul - 08.07.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail