-70-


Hikmet gönüle gökten iner. Amma yarınki rızkından dolayı gam ve gussa çeken kimsenin gönlüne inmez. (ENVARÜL AŞIKIN S.413)

Hak Teala din kardeşlerinin ziyareti için süslenen kulunu sever. (KİMYA-YI SAADET 462)

Harbin Allah'a en sevgili olanı deniz harbidir,kim deniz üstünde muharebe niyeti ile yatsa,Hak Teala ona yetmiş hac sevabı verir. (ENVARÜL AŞIKIN S.387)

İlim yağmur gibidir.Yerlere yağdığı zaman otlar biter.Denizlere yağsa sedeflerde inciler olur. (ENVARÜL AŞIKIN S.412)

Bir kimse ilim tahsil etse ve hocasına giderken melekler o kimsenin ayakları altına kanatlarını döşerler. (ENVARÜL AŞIKIN S.413)

Ölünün bir tek kılı gök ve yer halkı arasına düşse hepsi Allah'ın izni ile ölürdü.Çünkü ölünün her kılında ayrı bir ölüm vardır. Ölümün değdiği her canlı da ölür. (MÜKAŞEFETÜ'L KULUB S;326)

Abdullah İbnu Büsr el-Mazini ve Ebu Eyyub radiyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın: "Zahirenizi ölçünüz ki, sizin için bereketlensin" buyurdular." (KÜTÜB-İ SİTTE - 6644)
 

İstanbul - 24.07.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail