-72-


Kur’an okumak bir kimseyi duadan alıkoyarsa Allah Teala ona şükredenlere verdiği sevabın daha üstününü verir.
(KİMYA-YI SAADET / S.157)

Bir günah işlenirken hazır bulunup da onu beğenmez ve men ederse orada bulunmamış gibidir. Onunla bulunmadığı yerde bir günah işlenir de ona rıza gösterirse orada bulunmuş gibidir. (KİMYA-YI SAADET / S.306)

Yediğine şükreden kimse açlığa katlanarak oruç tutan kimse gibidir. (MÜKAŞEFETܒL KULUB / S.303)

Müslüman’ın kardeşine karşı savaşması küfür, ona sövmesi Allah’a itaatsizliktir. (TIRMIZİ / S.2771)

Şeytan kıbleye dönen (mümin) lerin artık kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirine düşürmekte hala ümitlidir. (TIRMIZİ / S.2002)

Ebu Ubeyde bin cerrah (r.a) diyor ki: Şehitlerden daha üstün var mıdır? diye sordum. Buyurdular ki: Zalim bir sultana emr-i maruf ve nehy-i münker ettiği için öldürülen kimse şehitlerden üstündür. Eğer öldürülmezse ondan sonra ne kadar uzun yaşasa da onun defterine günah yazılmaz. (KİMYA-YI SAADET / S.307)

Eğer cennette ticaret olsaydı bezzazlık olurdu ve eğer cehennemde ticaret olsaydı sarraflık olurdu. (KİMYA-YI SAADET / S.224)

 

İstanbul - 31.07.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail