-75-


Allah’u Teala (ölümünü) altmış yaşına kadar geciktirdiği kimsenin özrünü kabul etmeyecektir. (TEZKİRETİ’L KURTUBÎ/S.54)

Her yeni doğan çocuğun göbeği üzerine mezar çukurunun toprağından toprak serpilir.. Nihayet o zat ölünce kendi toprağına iade olunur. (TEZKİRETİ’L KURTUBÎ/S.88)

Topluluk rahmettir, ayrılık azaptır. (FİHİ MÂ- FİH/S.251)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cehenneme giren iki kişinin oradaki bağırtıları şiddetlenecek. Allah Teâla Hazretleri: "Çıkarın bunları!" buyuracak. Onlara:
"Niçin bağırıyorsunuz?" diye sorulacak. Onlar:
"Bize merhamet edesin diye böyle yaptık!" diyecekler. Rab Teâla:
"Benim size rahmetim, gidip kendinizi ateşe atmanız şeklindedir!" buyuracak. Onlar gidecekler. Biri kendisini ateşe atacak. Allah da ateşi ona soğuk ve selametli kılacak. Diğeri kalkar fakat kendini ateşe atamaz. Allah Teâla hazretleri:
"Arkadaşının attığı gibi, seni de kendini atmaktan alıkoyan nedir?" diye sorar. Adam:
"Ey Rabbim, beni ondan çıkardıktan sonra oraya bir kere daha göndermeyeceğini ümit ediyorum!" der. Allah Teâla hazretleri: "Haydi ümidini verdim!" der. İkisi de Allah'ın rahmetiyle cennete sokulurlar." (KÜTÜB-İ SİTTE/5119)

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Sidretü'l-Müntehâ'ya çıkarıldım. Orada dört nehir gördüm: İki nehir zâhirdi, iki nehir de bâtın. Zâhir olan iki nehir Nil ve Fırat nehirleriydi. Bâtın olanlar da cennetin iki nehri idi."(KÜTÜB-İ SİTTE/5073)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) hazretleri anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: "Kur'an hakkında münakaşa küfürdür"(KÜTÜB-İ SİTTE/1133)

İstanbul - 12.08.2003
http://gulizk.com

 


Üst Ana sayfa e-mail