-77-


Ölülerinizin kefenlerine ihtimam göstererek güzel olmasını sağlayınız. Çünkü onlar kabirlerinde birbirlerini ziyaret edecek yani kefenlerinin güzelliğinden dolayı Allah-u Teala’ya şükrederler. (TEZKİRETİ’L KURTUBÎ/S.83)

Bir tek kemik parçasından başka  insan vücudunda bulunan her şey muhakkak çürüyecektir. O çürümeyecek olan parça ise kuyruk sokumu kemiğidir. İşte kıyamet gününde tekrar yaratma o kemik parçasından terkip edilecektir. (TEZKİRETİ’L KURTUBÎ/S.131)

Namaz kılmayan kimse hiçbir din seçmemiş gibi dinsiz olur. (KENZÜL İRFAN/S.32)

Ölülerle arkadaşlık etmeyiniz. (KİMYA-YI SAADET/S.261)

İsâm el-Müzenî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir ordu veya seriyye yola çıkardığı zaman, askerlere şunu tenbihlerdi: "Bir mescit görür veya müezzini işitirseniz, orada kimseyi öldürmeyin." (KÜTÜB-İ SİTTE/1027)

Semure İbnu Cündeb (radıyallahu anh) (bir gün) dedi ki:"Emmâ ba'd, bilesiniz, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) atlarımıza "Allah'ın atları" diye isim verdi. Bize, korktuğumuz zaman cemaat olmamızı, savaştığımız zaman da sabırlı ve sâkin olmamızı emrederdi." (KÜTÜB-İ SİTTE/1047)

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "En hayırlı arkadaş (grubu) dört kişiliktir. En hayırlı askerî birlik dört yüz kişiliktir. En hayırlı ordu dört bin kişidir. On iki bin kişi, sayıca az diye mağlup edilemez." (KÜTÜB-İ SİTTE/1048)

İstanbul - 22.08.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail