-80-


Kıyamet günü cehennemden, gören iki gözü, işiten iki kulağı ve konuşan lisanı olan bir boyun çıkar. (TEZKİRETİ’L KURTUBÎ/S.264)

Herhangi biriniz, bir yakını öldüğü zaman onun kefenine ihtimam ederek güzel yapınız.Vasiyetlerinin yerine getirilmesi hususunda acele edin. Kabrini derin kazarak içine koyunuz ve kendisini kötü komşulardan uzaklaştırınız. (TEZKİRETİ’L KURTUBÎ/S.97)

Bir babanın oğlu için duası bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. (KENZÜL İRFAN/S.127)

Ebu Mâlik el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ümmetimde dört şey vardır, cahiliye işlerindendir, bunları terk etmeyeceklerdir:
-Haseble iftihar
-Nesebi sebebiyle insanlara ta'n,
-Yıldızlardan yağmur bekleme,
-(Ölenin ardından) mâtem!"
Resülullah sözlerine şöyle devam etti: "Matemci kadın, şayet tevbe etmeden ölecek olursa, Kıyamet günü üzerinde katrandan bir elbise, uyuzlu bir gömlek olduğu halde (kabrinden) kaldırılır."(KÜTÜB-İ SİTTE/5892)

Ali İbnu'l-Huseyn, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan naklediyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Kişinin mâlâyâni şeyleri terki İslâm'ının güzelliğinden ileri gelir." (KÜTÜB-İ SİTTE/5875)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Kim, insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah, Kıyamet günü, ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez!" (KÜTÜB-İ SİTTE/5882)

İstanbul - 09.09.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail