-81-


Ağlamak, Rahmet-i Rahmandan, bağırmak çağırmak ise şeytanın fitne vermesinden aldatmağa çalışmasındandır. (KENZÜL İRFAN/ S.219)

Bıyıklarını kesmeyip dudakları üzerine uzatan kimsenin duasını Cenab-ı Allah kabul buyurmaz. (KENZÜL İRFAN/ S.270)

İstemeden bir kimseye verilen sadaka, Allah tarafından ona ulaşan bir rızktır. (KİMYA-YI SAADET/S.593)

Bir kimse istemeden kendisine verilen şeyi (tamamıyla) almayıp geri çevirirse Allah’ı reddetmiş olur. (KİMYA-YI SAADET/S.593)

Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor: ""Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Benim kendisine sığındığım sırdaşım ehl-i Beyt'imdir, dayanağım da Ensar'dır. Öyleyse onların (Ehl-i Beyt ve Ensâr'ın) kusurlularını affedin, faziletli olanlarına da sarılın."(KÜTÜB-İ SİTTE/4466)

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: ""Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Şayet Ensar bir vadiye veya geçide sülûk etse ben de mutlaka Ensar'ın gittiği vadiye ve geçide sülûk ederim. (Eğer hicret olmasaydı ben Ensâr'dan biri olurdum.)"
Ebu Hüreyre der ki: "Ona annem ve babam feda olsun. (Bu sözüyle haddi aşmış, Ensarın hakkından fazlasını onlara vererek) zulmetmiş değildir. (Zira) onlar O'nu barındırdılar ve O'na yardım ettiler veya bir başka kelime (ile ifade edilecek) yardımlar yaptılar. Mallarıyla kendisine ve Ashabına muâvenette bulundular." (KÜTÜB-İ SİTTE/4465)

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: ""Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Allah'a ve ahirete iman eden kimse Ensâr'a buğz etmesin." (KÜTÜB-İ SİTTE/4467)

 

İstanbul - 11.09.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail