-88-


Ben dünyadan giderim. Fakat size daima vaaz ve vasiyet edecek iki vaiz bırakıyorum. O vaizlerden biri konuşan biri susandır. Konuşan vaiz Kur’an, susan vaiz de ölümdür.(KİMYA-YI SAADET S:157)

Oğlan çocuğu için birbirine denk iki koyun, kız çocuğu için bir koyun kesilir. (SÜNEN’ÜN-NESEİ/S. 226)

Peygamber Efendimiz(S.A.V), Müslümanlar için: Siz yeryüzünde Allah’ın şahitlerisiniz, buyurmuştur. (TABAKAT’ÜL KUBRA/S.557)

Katâde rahimehullah demiştir ki: "Allah, bu yıldızları üç şey için yaratmıştır: Onları semânın zineti kıldı, (semâya yükselip haber toplayan) şeytanlara atılacak taşlar kıldı, kendileriyle istikâmet tayin edilen alâmetler kıldı. Kim yıldızlar hakkında başka yorumlar yapmaya kalkarsa hata eder ve nasibini zayi eder, kendisini ilgilendirmeyen ve bilgisi olmayan hatta bilmekte peygamber ve meleklerin bile acze düştükleri bir hususta kendini külfete sokar." (KÜTÜB_İ SİTTE/5737)

Rebi de aynısını rivayet etmiş ve şu ziyadeyi kaydetmiştir: "AIlah'a yemin olsun. Allah, hiç kimsenin ne yaşamasını, ne ölmesini, ne de rızkını herhangi bir yıldıza bağlamıştır. Bunu söyleyenler Allah hakkında yalan düzüyorlar ve kendilerine bahaneler uydur(up avun)uyorlar." (KÜTÜB_İ SİTTE/5738)

Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ailesine katık sormuştu. "Yanımızda sirkeden başka bir şey yok!" dediler. Aleyhissalatu vesselam onu istedi ve gelince yemeye başladı. Hem yiyor, hem de: "Sirke ne iyi katık! Sirke ne iyi katır! Sirke ne iyi katık!" diyordu." (KÜTÜB_İ SİTTE/3912

İstanbul - 07.10.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail