-89-


Şaban ayının yarısı olduğu (15) gece; Yüce Allah dünya semasına nüzul eyler ve her müslümanı bağışlar…Ancak şunlar hariç: Müşrik, bid’at ehli, akrabalara gidişi-gelişi olmayan, namusunu satan kadın. (GÜNYET’ÜT-TALİBİN/ S.573)

Bu sene doğacak çocukların hemen her biri bu gece yazılır.

Bu sene ölecek kimselerin hemen her biri bu gece yazılır. Kulların rızklarının hemen hepsi bu gece gelir.Kulların yapıp ettiği işlerin hemen hepsi bu gece Yüce Hak katına çıkarılır.(GÜNYET’ÜT-TALİBİN/ S.574)

Salih dualar nurdan tabakalar üzerinde ölülere arz edilir ve o dua ile ruhlara rahatlık hasıl olur. .(KİMYA-YI SAADET S:190)

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Vahşilerden, kesici dişi olan her bir hayvanın yenmesi haramdır."(KÜTÜB_İ SİTTE/3908)

Meymune radıyallahu anha anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü! dedim, bize Beytu'l-Makdis hakkında fetva verin!"
"Ona gidin, içinde namaz kılın!" buyurdular. -O zaman her tarafta savaş vardı. (Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bu durumu nazar-ı itibara alarak sözlerini şöyle tamamladılar:)- "Gidip, içinde namaz kılamıyorsanız, hiç olsun kandillerinde yanacak zeytinyağı gönderin!" (KÜTÜB_İ SİTTE/4599)

Hz. Zübeyr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Vecc (vadisin)in avı ve ağaçları haramdır. Allah için haram kılınmıştır." (KÜTÜB_İ SİTTE/4600)

 

İstanbul - 09.10.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail