-90-


Altın gümüşün sikkesini çıkardıkları zaman, şeytan onu yüzüne gözüne sürdü ve dedi ki; seni seven benim satın alınmış kulumdur. (KİMYA-YI SAADET/ S.424)

Kişinin yaşadığı en helali kendi kazancından yediğidir. İnsanın evladı da şüphesiz kendi kazancından sayılır. (SÜNEN’ÜN- NESEİ/S.324)

Resulullah (SAV) Efendimiz, Hz. Ali’ye şöyle buyurdu:
-Sen bendensin; ben de senden. (TABAKAT’ÜL KÜBRA/S.1320)

Âsım İbnu Süfyan es-Sakafi (radıyallâhu anh)'nin anlattığına göre, bunlar Selâsil gazvesine gitmişler. Fakat, fiilen gazveye iştirak edememişlerdi. Bunun üzerine kendilerini Allah yoluna verdiler. Sonra Hz. Muâviye (radıyallâhu anh)'nin yanına döndüler. Hz. Muâviye'nin yanında Ebü Eyyüb el-Ensârî ve Ukbe İbnu Âmir vardı. Âsım:
"Ey Ebü Eyyüb! dedi. Bu sene gazveyi kaçırdık. Bize, (bunun telafisi için bir çare) haber verildi. Buna göre, kim dört mescitte namaz kılarsa, günahları affedilirmiş."
Ebü Eyyüb:
"Ey kardeşimin oğlu! dedi. Ben sana bundan daha kolayını haber vereyim. Ben Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şu sözünü işittim: "kim emredildiği şekilde (mükemmel olarak) abdestini alır, emredildiği şekilde namazını kılarsa, önceden yapmış olduğu (kusurlu) ameli sebebiyle affolunur. " Ey Ukbe! (Resulullah'ın tebşiri) böyleydi değil mi?"
Ukbe: "Evet!" dedi."(KÜTÜB-İ SİTTE/2297)

Ebü Saîdi'l-Hudrî (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediğinin mislini tekrar edin!" (KÜTÜB-İ SİTTE/2418)

Muğîre İbnu Şu 'be (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İmam, farz-kıldığı yeri değiştirmeden aynı yerde nafile namaz kılmamalıdır.'' (KÜTÜB-İ SİTTE/2782)

Hz. Huzeyfe (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı herhangi bir şey üzecek olursa namaz kılardı." (KÜTÜB-İ SİTTE/2300)

İstanbul - 14.10.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail