-94-


Ancak üç çeşit şeyde ok atma at ve deve yarışında müsabaka vardır. Bu yarışlardan mükâfat alınır. (SÜNEN’ÜN NESEİ/S.671)

Allah Teala Hazretleri insan suretinde olduğu halde, arş üzerinde bağdaş kurup oturmuştur. . (TEDBİRAT-I İLAHİYYE /S.313)

1145 - Ebu Bekr İbnu Abdirrahmân anlatıyor: "Bir kadın Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek:

"Ben haccetmek için hazırlık yapmıştım. Bana (bir mâni) ârız oldu ne yapayım?"

"Ramazan'da umre yap, zira o ayda umre tıpkı hacc gibidir" buyurdu."

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hacc ve umredir." (KÜTÜB-İ SİTTE/1148)

Ubade İbnu's-Sâmit radıyallahu anh anlatıyor: "Ben ehl-i Suffa'dan bir kısım insanlara yazı ve Kur'ân'ı öğretmiştim. Onlardan bir adam bana bir yay hediye etti. Ben de: "(Bu yay) benim için (büyük) bir mal değil, onunla Allah yolunda atış yaparım, gidip Resûlullah Aleyhissalâtu vesselâm'a soracağım" dedim. Gidip sordum:

"Ey Allah 'ın Resûlü! dedim. Kendilerine yazı ve Kur'ân öğrettiğim kimselerden biri bana bir yay hediye etti. Bu benim için bir mal da değil. Ben onunla Allah yolunda atış yaparım!" dedim. Aleyhissalâtu vesselâm bana:

"Eğer ateşten bir takı takınmayı seversen kabul et!" diye cevap verdi." (KÜTÜB-İ SİTTE/5751)

İstanbul - 28.10.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail