-99-


Size en az verilen şey yakin ile sabırdır. Bunların ikisi verilen kimsenin(nafile) namazı (nafile)orucu çok olmasa da ona “Korkma” diye müjde ver. (KİMYA-YI SAADET/ S.538)

Kıyamet günü en çok azap görenler, yaratmasında Allah’a benzemek isteyenlerdir.(canlı resim yapanlardır.) (SÜNEN’ÜN NESEİ /S.692)

İlim ile diri olan kimse ebeden ölmez. (TEDBİRAT-I İLAHİYYE /S.298)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir ramazan diğer ramazana hep kefârettirler. Büyük günah irtikab edilmedikçe aralarındaki günahları affettirirler."(KÜTÜB-İ SİTTE/4603)

Hz. Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Karanlıkta mescide gidenlere Kıyamet günü tam bir nura kavuşacaklarını müjdele!" (KÜTÜB-İ SİTTE/4623)

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) 'nin anlattığna göre: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) onları, kesin bir emirde bulunmaksızın ramazan gecelerini ihyaya teşvik ederdi. (Bu maksadla) derdi ki: "Kim ramazan gecesini, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla ihya ederse geçmiş günahları affedilir."
Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) -bu tavsiyesi herhangi bir değişikliğe uğramadan- vefat etti. Bu durum (terâvihin ferden kılınması) Hz. Ebu Bekir'in hilafeti zamanında böylece devam etti, Hz. Ömer'in hilâfetinin başında da böyle devam etti.'' (KÜTÜB-İ SİTTE/3001)

İstanbul - 13.11.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail