Heva İle İlgili Ayetler


Necm Sûresi:

Ven necmi izâ hevâ: İnmekte olan yıldıza and olsun ki, (Ayet :1)

Mâ dalle sâhibiküm vemâ ğavâ: Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı. (Ayet:2)

Vemâ yentıgu anil hevâ: O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. (Ayet:3)

İn hüve illâ vahyün yûhâ: O (nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.(Ayet:4)
(Elmalılı Hamdi Yazır Meali)

Mü’min Sûresi 78. Ayet:

Velekad erselnâ rusulen min kablike min hüm men kasasnâ aleyke ve minhüm men lem naksus aleyk, vemâ kâne lirasûlin en ye’tiye biâyetin illâ biiznillâh, fe izâ câe emrüllâhi gudiye bil hakkı ve hasire hünâlikel mibtılûn.
Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın herhangi bir ayeti kendiliğinden getiremez. Allah'ın emri gelince de hak uygulanır ve o zaman bâtılı seçenler hüsrana uğrayacaklardır.
(Diyânet Meali)

İstanbul - 11.03.2003
 http://gulizk.com

 


Üst Ana sayfa e-mail