Hidâyet!..
1. Bölüm


Birinci Bölüm:

RA'D Sûresi-31. Âyet

Eğer okunan bir Kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı, yahut onunla ölüler konuşturulsaydı (o Kitap yine bu Kur'an olacaktı). Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman edenler hâla bilmediler mi ki, Allah dileseydi bütün insanları hidâyete erdirirdi? Allah'ın vâdi gelinceye kadar inkâr edenlere, yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir belâ gelmeye devam edecek veya o belâ evlerinin yakınına inecek. Allah, vâdinden asla dönmez. (Diyanet Açıklamalı Meali)

EN'ÂM Sûresi- 35. Âyet)

Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldi ise, yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi, elbette onları hidâyet üzerinde toplayıp birleştirirdi, o halde sakın cahillerden olma! (Diyanet Açıklamalı Meali)

SECDE Sûresi -13. Âyet

Biz dilesek, elbette herkese hidâyetini verirdik.

Fakat, "Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım" diye benden kesin söz çıkmıştır. (Diyanet Açıklamalı Meali)

KASAS Sûresi -56. Âyet

(Resûlüm!) Sen sevdiğini hidâyete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidâyet verir ve hidâyete girecek olanları en iyi O bilir. (Diyanet Açıklamalı Meali)

KEHF Sûresi -17. Âyet

(Resûlüm! Orada bulunsaydın) güneşi görürdün: Doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder; batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçerdi. (Böylece) onlar (güneş ışığından rahatsız olmaksızın) mağaranın bir köşesinde (uyurlardı). İşte bu, Allah'ın âyetlerindendir. Allah kime hidâyet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır, kimi de hidâyetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın. (Diyanet Açıklamalı Meali)

KEHF Sûresi- 57. Âyet

Kendisine Rabbinin Âyetleri öğütle-hatırlatıldığı zaman, onlara sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdikleri (amelleri) ni unutandan daha zalim kimdir? Biz gerçekten, onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde (gerdik) kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları hidâyete çağırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidâyet bulamazlar. (Tefhimü-l Kuran)

A'RAF Sûresi- 43. Âyet

(Cennette) onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki: "Hidâyetiyle bizi (bu nimete) kavuşturan Allah'a hamdolsun! Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler." Onlara: İşte size cennet; yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona vâris kılındınız diye seslenilir. (Diyanet Açıklamalı Meali)

BAKARA Sûresi- 5. Âyet

İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidâyet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de bunlardır.(Tefhimül Kur’an)

A'RAF Sûresi- 178. Âyet

Allah kimi hidâyete erdirirse, doğru yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa, işte asıl ziyana uğrayanlar onlardır. (Diyanet Açıklamalı Meali)

BAKARA Sûresi- 38. Âyet

Dedik ki: «Oradan tümünüz inin. Artık, ne zaman size benden bir hidâyet gelir de, kim benim hidâyetime uyarsa, onlar için ne bir korku vardır, ne de mahzun olacaklardır.» .(Tefhimül Kur’an)

BAKARA Sûresi-159. Âyet

İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidâyetin kendisi olan âyetleri insanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler. (Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali.2)

BAKARA Sûresi-258. Âyet

Allah kendisine mülk (hükümdarlık ve zenginlik) verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni (Nemrut'u) görmedin mi! İşte o zaman İbrahim:

Rabbim hayat veren ve öldürendir, demişti. O da:

Hayat veren ve öldüren benim, demişti. İbrahim:

Allah güneşi doğudan getirmektedir; haydi sen de onu batıdan getir, dedi. Bunun üzerine kâfir apışıp kaldı. Allah zâlim kimseleri hidâyete erdirmez. (Diyanet Açıklamalı Meali)

EN'ÂM Sûresi- 71. Âyet

De ki: Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri, arkadaşlarının ise: "Bize gel! " diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geri (inkârcılığa) mı döndürüleceğiz? De ki: Allah'ın hidâyeti doğru yolun ta kendisidir. Bize âlemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. (Diyanet Açıklamalı Meali)

EN'ÂM Sûresi- 88. Âyet

İşte bu, Allah'ın hidâyetidir, kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi. (Diyanet Açıklamalı Meali)

TEVBE Sûresi- 33. Âyet

O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü hidâyet ve Hak Din ile gönderendir. (Diyanet Açıklamalı Meali)

TEVBE Sûresi- 80. Âyet

(Ey Muhammed!) Onlar için ister af dile, ister dileme; onlar için yetmiş kez af dilesen de Allah onları asla affetmeyecek. Bu, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmelerinden ötürüdür. Allah fâsıklar topluluğunu hidâyete erdirmez. (Diyanet Açıklamalı Meali)

Derleyen: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
İstanbul -11
.04.
2006
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail