Hikmet
6. Bölüm


Ahmed HULÛSİ – “DUA VE ZİKİR” – Esmâ-ül Hünsâ- Sayfa:214
“HAKİM” Esmâsı:Her fiilinde bir
hikmet, bir sebep, bir gerekçe yatan.

Ahmed HULÛSİ – “DUA VE ZİKİR” – Özel Zikir Önerilerimiz-219-220
.."HAKÎM" ismini zikretmeniz, sizin bir süre sonra, her şeyin hikmetini, sebebini, neyin niçin olduğunu anlamanıza yol açar. Eskiden bağlantısız sandığınız, gereksiz olduğunu düşündüğünüz pek çok şeyin aslında bir sistem içinde birbiriyle bağlantılı olarak yer aldığını idrâk edersiniz…
Yani, "ALLAH" ismi zikri; fizikteki bileşik kaplar sistemindeki gibi, bütün isimleri eşit oranda yükseltirken; "İSİMLER" zikri ise sadece kendi cinsinden olan terkibinizdeki manâyı güçlendirir. Ve bu yüzden de kişide çok kısa sürede önemli gelişmeleri farkedilir hâle getirir.
İşte bu sebepledir ki, biz, kendinde kısa süre içinde gelişme görmeyi arzu edenlere, "İSİMLER" zikri tavsiye ederiz.
Bizim tavsiye ettiğimiz zikirlerin, herhangi bir tarikat zikri ile alâkası asla yoktur!.
Tarikatsız
ya da hangi tarikattan olursa olsun;kişi bu zikirleri yaptığı zaman, birkaç ay içerisinde neticelerini görmeye başlar!.

Ahmed HULÛSİ – “HAZRETİ MUHAMMED NEYİ “OKU”DU” -Çok Yönlü Namaz-Sayfa:211

Mânevi mânâda abdest ise, duyularından ve organlarından sâdır olan fiillerden; yani bunları kendi yarattığını sanıp kendine maletmekten arınmaktır...

Her şey bir hikmete dayalı olarak Hak tarafından yaratılmaktadır; diyebilmkektir!...

Ve hattâ, idrak edebiliyorsan eğer, Hakk’ı “hikmet”le kayıtlamaktan dahi kaçınmaktır!..

Ahmed HULÛSİ – “İNSAN VE DİN” - Paramparça Olurdu-Sayfa:225-226

Hu, Azîz’dir Hakîm’dir (hüviyet sahibi olan Zât, her ŞEYİ, bir hikmete dayalı olarak, bir sistem ve düzen içinde, oluşmasına karşı koyulmaz biçimde meydana getirendir)!.

Ahmed HULÛSİ- “OKYANUS ÖTESİNDEN-3” – 10.Temmuz.1998
Sayfa:145-146
Geçen sohbette bir kelime üzerinde durmuştum...

"NİYE"...

Bu kelimenin önemini çok iyi anlamalıyız dostlar!.

Bir arkadaş bir şeyler anlattığı zaman, hemen cevabını yapıştırıveririz; hattâ sözünü yarıda keserek!..

Oysa bu davranış gelişmemişliği gösterir...

Önce o arkadaşımızın ne demek istediğini çok iyi anlamak gerekir... Bu da "NİYE" kelimesiyle olur!.

Yani böylece, onun anlattığı olaydaki düşünce şeklinin gerekçelerini anlamış oluruz.

Birçok ifade bize ilk anda yanlış gibi gelebilir...

Oysa gerekçesini dinlediğimizde, karşımızdakine hak vermek zorunda kalırız...

İşte karşımızdakine ne kadar çok "niye?" kelimesini sorarsak, konuyu o kadar derinliğiyle anlar ve yanlış yapmaktan -yanlış yargıda bulunmaktan kendimizi korumuş oluruz!.

Esasen insana yakışan en güzel davranış, düşünmektir!... Her konunun nedenini, oluş sistemini, gerekçelerini...

Hayatta hiç bir konuya kişisel gözle yaklaşmamak gerekir, saf gerçeği algılayabilmek için!.

Objektif ve global bakış açısı gereklidir, iyi değerlendirebilme yapmak için…

Bir yöreye, bir ülkeye, bir topluma GÖRE olan gerçeklerden değil; evrensel sistem içindeki yeri itibariyle o konuyu değerlendirmek önemlidir!.

Kozanızdan kurtulmak istiyorsanız, her şeyin hikmetini, oluş sistemini; hangi oluşların o şeyin olmasına yol açtığını düşünmeye çalışıp, sonra değerlendirmenizi yapın!.

Hikmete erdikçe, “Sistem”in öyle gerçeklerine yaklaşacak ve onları fark edeceksiniz ki, artık sınırlı ülke vatandaşı kişiliğiniz yanı sıra sınırsız evrensel gerçekler vatandaşı kişiliğine de yaklaşacaksınız!.

Ahmed HULÛSİ – “OKYANUS ÖTESİNDEN-3”  3.Mayıs.1998 Sayfa:19

(Soru: Bulunduğumuz anda bizden çıkan fiil ve düşünceler bizim bir sonraki anda âhiretimizi mi oluşturur; bulunduğumuz boyut hikmet sistemiyle işlediğine göre.... Burada hikmet sisteminde Kudret sırları seyredilmiş olur mu.? Teşekkürler...)

Evet... Bedeniniz Dünya; bilincinizde hissedip yaşadıklarınız âhirettir!. Sonsuza dek böyledir!.. Ancak Kudret Sıfatının seyri farklıdır!..

Ahmet Fevzi YÜKSEL-“Değerli Notlar” başlıklı yazıdan:

Kadın,Kudretle.Erkek,Hikmetle zahir olmuştur.
Kudret şartları, hikmet kurallarına bağlı değildir. Kadında kudret sıfatı ağır basar. Erkeğin kırk yılda ulaştığına, kadın kırk günde ulaşır. Erkek her işi akıl ve mantık yolu ile çözer. Kadın ahiret, erkek dünya hayatına örnektir.
Kadın, duygusallığı nedeni ile kazandıklarını bir anda kaybeder. Sezgi gücü kuvvetlidir. Kırk günde kazandığını, kırk saniyede kaybeder. Kadındaki kudret sıfatını ve kadını anlamayan bir erkek Allah’ı hiç anlayamaz. (Kadını hiçbir zaman anlamak mümkün değildir.)

…

SORU - Allah’ın iki eli ne demektir?
CEVAP - İki elden murat, Allah’ın Kudret ve Hikmet sıfatlarıdır.

Adem ile Havva’nın yaratılması, Kudret ve Hikmet sıfatlarının zuhurudur.

Ahmet Fevzi YÜKSEL – “Akıl” başlıklı yazıdan:
Hikmet ise, aklın lisanıdır.

Ahmet Fevzi YÜKSEL –“Gerçek Kıble” başlıklı yazıdan:
…Yaradılış gayesindeki hikmet, kendi aslını hakikatını bilmesidir.

Ahmet Fevzi YÜKSEL “Kur’an’da İnsan-3” başlıklı yazıdan:
Abdullah İbni Abbas için de:
“Allah’ım onu dinde bilgili et ve ona tevili öğret” diye dua etmiştir.
Bir rivayette:
“Allah’ım ona hikmet ver” derken, başka bir rivayette de “ Allah’ım ona hikmeti ve kitabın tevilini öğret” şeklinde dua ettiği söylenir. (İbni Mace)

Ahmet Fevzi YÜKSEL- “Kar” başlıklı yazıdan:
Unutulmamalı “Dünya hikmet, ahiret ise kudret yurdudur.” Bazı şeylerin hikmete dayalı olduğunu fark edebilmek de oldukça faydalı. Baksanıza, kar yağdı, doğal gaz fiyatının adeta soyguna dönüştüğünü anlayabildik. Doğalgazdaki bu ince ayrıntıları değerlendirebilmek için bir neden gerekiyormuş demek ki! Karın getirileri sadece bu kadar da değil. Sokak çocuklarına şefkât elinin uzanmasına da vesile oldu. İlgililer, sokakta yaşayan insanlara yardım etmeye karar verdiler. Buna şükredelim!

YUNUS EMRE  ile tamamlayalım bu bölümü:
İlm ü hikmet okuyanlar,
Aşktan fakirdürür bunlar,
Mansur oldum asın beni,
Hep dillerde
söyleneyim…

Yansıtan: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
İstanbul -10
.10.
2006
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail