Nankörlük !..
1. Bölüm


OSMANLICA (Türkçe/Türkçe) Ansiklopedik Sözlük:

(www.selam.org)

Nankör: Gördüğü iyiliği unutan,
              Nimeti inkâr eden,
              Nimetin şükrünü eda etmeyen,
              Gafil.

HAYAT Büyük Türk Sözlüğü:
Nankör
: Tuz ve ekmek hakkı bilmeyen,
              İyiliğe karşı duygusuzluk ve kötülük gösteren.

ÂDİYÂT Sûresi - 6. Âyet :
Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.
(3)

İBRÂHİM Sûresi- 7. Âyet :
Ve düşünün ki Rabbiniz şöyle buyurmuştu:
«Andolsun ki, şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz haberiniz olsun ki, azabım çok şiddetlidir!» (2)

BAKARA Sûresi -152. Âyet:
O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin.(3)

EN'ÂM Sûresi-45. Âyet:
Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. (Allah'ın verdiği nimete şükredecekleri yerde nankörlük ettiler, böylece kendilerine zulmettiler. Yüce Allah da yeryüzünü onların zulüm ve küfürlerinden temizlemek için onları helâk etti.) (4)

HÛD Sûresi - 9. Âyet:
Andolsun, biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra bunu kendisinden çekip-alsak, kuşkusuz o, (artık) umudunu kesmiş bir nankördür. (5)

İBRÂHİM Sûresi - 8. Âyet:
Musa dedi ki:

«Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz, şu bir gerçek ki, Allah hepinizden müstağni ve zatında övgüye layıktır.» (2)

İBRÂHİM Sûresi- 28. Âyet:
Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmedin mi? (4)

İBRÂHİM Sûresi- 34. Âyet :
O, Kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size verdi. Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız! Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. (3)

NAHL Sûresi - 55. Âyet:
Böylece, kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük ederler.
«Dünya nimetleri ile oyalanın bakalım, yakında gerçeği öğreneceksiniz.»(6)

NAHL Sûresi -112. Âyet :
Allah, (ibret için) bir ülkeyi örnek verdi:
Bu ülke güvenli, huzurlu idi; ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı. (4)

İSRÂ Sûresi -27. Âyet :
Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridirler; şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. (2)

İSRÂ Sûresi- 67. Âyet:
Denizde size bir sıkıntı dokununca; yalvardıklarınızın hepsi kaybolur.
Ancak O, kalır.
Ama O, sizi kurtarıp karaya çıkarınca, yüz çevirirsiniz.
Ve insan, zaten pek nankör olandır. (7)

HAC Sûresi -38. Âyet :
Hiç kuşkusuz Allah mü'minleri destekler, savunur; yine hiç şüphesiz Allah hiçbir emanetine hıyanet edeni ve nankörü sevmez. (6)

HAC Sûresi - 66. Âyet :
Size hayatı veren de odur, sonra sizi öldürür, sonra sizi yine diriltir, hakikat insan çok nankördür. (1)

FURKÂN Sûresi - 50. Âyet:
Celâlım hakkı için onu aranızda evirip çevirmekteyiz düşünsünler ibret alsınlar diye yine de nâsın ekserîsi dayatmakta nankörlükten başkasına yanaşmamakta. (1)

ŞUARA Sûresi -19. Âyet:
«Sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Sen nankörün birisin!» (3)

NEML Sûresi- 40. Âyet :
Kitaptan (Allah tarafından verilmiş) bir ilmi olan kimse ise:
Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm, dedi. (Süleyman) onu (melikenin tahtını) yanı  başına yerleşmiş olarak görünce:
Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir. (4)

ANKEBÛT Sûresi - 66. Âyet :
Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler ve safâ sürsünler bakalım! Ama yakında bilecekler. (3)

LOKMAN Sûresi -12. Âyet :
Şanım hakkı için Lokmana hikmet verdik ki şükret Allah’a, diye, ve her kim şükrederse kendi lehine eder, her kim de nankörlük ederse her halde Allah ganiydir, hamîdir. (1)

Derleyen: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
İstanbul -06
.06.
2006
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail