Nankörlük !..
5. Bölüm


Ahmed HULÛSİ-Dost’tan Dost’a :

-Değerlendiriniz ki, nankörlerden olmayasınız. (135)
-Nankörlerin de varacağı bir menzil vardır ki, adına hüsran derler.(136)

-Geldiğin yere, sahip olduğun ilme, kiminle eriştiğini idrak edemiyorsan; adın nankörlerle beraber anılacaktır.. (596)

-Nankörlük, insansıların en belirgin özelliğidir!. (895)

-Nankörlüğü kime yaptığının idrakında olmayanlar, bir gün bunu pek acı bir şekilde öğreneceklerdir; ki artık telafisi de mümkün olmayacaktır!. (929)

-Nankörler yaratılmasaydı, şükredenlerin değeri olmazdı!. (976)

-Nankörlük, değerini bilmemek veya değerlendirememektir! (1055)

Ahmed HULÛSİ- “İslâm”ın Temel Esasları-İltica- Sayfa:5,6

Nimetlerinle beslenip, palazlandıktan sonra nankörlerden olmaktan arındır!..

…

“Kul”un olduğumu fark ettirdin, yaşattın; ilmindeki sayı kadar şükretsem de gene şükr de aczimi itiraf ederim… Nankörlerden olmaktan sana sığınırım

Ahmed HULÛSİ- Mesajlar:

Mesaj-8:

HIRS, kendisine verileni değerlendiremeyenin, “DAHA”sını istemesidir!.

ŞÜKÜR, nimeti veren olarak görmektir! Verenin ardında bir veren düşünmek ise ŞİRK!

NANKÖR, ilmin gereğini yaşamayandır!.

En kötü AVUNTU, ilmin dedikodusuyla avunup, onu yaşamına geçirmemektir!.

Duygularının ördüğü KOZAdan çıkamayana gâfil derler.

KOZANLA gitmeyi göze alacak kadar mı...... ?

Mesaj-51:

Ne “Allah”ta tekrar vardır; ne de tarihte tekerrür!.

“Aynı ırmakta iki defa yıkanılmaz”; diyor O zât!.

Şükredenin, elindeki nimet artar; nankörlük eden, zaten elindekini terkeder!.

Hiç bir değer yerde kalmaz; elbet değerlendirecek olanını bulur!.

Aynaya bak ve kendin hakkında gerçeği itiraf et... Sonra da geleceğini gör!

Şükredenlerden misin; yoksa nankörlerden mi?

Ahmed HULÛSİ- Okyanus Ötesinden-2- 20.Mart.1998

İlme nankörlüğün cezası, ilimden ebeden mahrum kalmakmış!..

Ahmed HULÛSİ- Sistemin Seslenişi-1-Anlamak yada Anlamamak -Sayfa:205

İnsan yaşadığı sürece, tevbe-pişmanlık kapısı açıktır. Zararın neresinden dönülse kârdır!. İş ki nankörlerden olmayalım!.

Ahmed HULÛSİ- Sistemin Seslenişi-2-Kuantsal Boyut ve Genler - Sayfa:23,24:

NANKÖR!

Bu kelime kendisine verileni değerlendirmeyip, eline geçeni tepen, kadir kıymet bilmeyenler için kullanılır. Bana denildiği gibi!

Nankörlerin alacağı en büyük ceza, nimetin ulaştığı kapının kapanmasıdır!… Kapıyı kapatan da o nimeti veren değil; o nimeti önemsememesi, değerli bulmaması sebebiyle kendisidir!.

Nankör, kendine eder!.

İlmi değerlendirmeyen nankörler, kendi kendilerini, o ilimden ebeden mahrum kalarak cezalandırırlar!.

“Kur’ân” en büyük nimettir bize, Allah Rasûlü tarafından ulaştırılan!.

Kur’ân ’ı, anlamını düşünmeden, yalnızca teyp çalar gibi seslendirerek, tekrar etmek; içindeki evrene geçmemek en büyük nankörlüktür!.

Ahmed HULÛSİ- Sistemin Seslenişi-2-Uyanmak- Sayfa:178

“Veli”den Kur’ân ‘ın cevâz vermediği haller sâdır olmaz!.

“Veli”, dedikodu, gıybet yapmaz, insanları çekiştirmez; nankörlük yapmaz!.

Ahmet Fevzi YÜKSEL-“Nankörlük” başlıklı yazıdan:

‘Evliya nankör değildir, nankör olamaz’ diyor büyük zatlar. Evliya neden nankör olamaz?

Şimdi bu sorunun yanıtını vermeye çalışalım:

Evliyanın yaşam algılaması, beşerinkinden bir hayli farklıdır. O, birimselliğe değil, özüne dönük yaşar ve her şeyi yerli yerinde bulur, seyreder. Artık zıtları cem eden bir mahaldir. Bir yanlış ya da hata görmesi kendisine karşı yapılanları olumsuz düşüncelerle değerlendirmesi söz konusu bile olamaz. Paylaşamayacağı bir şey yoktur. Yeter ki ‘insanoğlu onu iyi değerlendirebilsin”, anlamaya çalışsın.

Sevgili dostlarım!

Sonuç olarak şunları söyleyebilirim:

Bu tarz bir yaşamı bilerek ya da bilmeyerek hayatının bir parçası gibi kabul edenleri şimdiden uyarmak istiyorum. Nankörlük hallerinin iyi bir vasıf olduğuna inananlar, sorunlara çözüm bulamayacakları gibi, kendi sorunlarını daha da ağırlaştırırlar.

En önemlisi, aralarında Allah’ ı bulan da çıkmaz..

Sözler:

-Nankörlere yakın durma, iyilik ve öğütlerin kaybolur. (Lokman Hekim)

"Sevgiye talip olan sevgisinin, ilme talip olan ilminin, nankörlük yapanda nankörlüğünün karşılığını alır." (Ahmet F.Yüksel)

-«Ne mutlu ilim sahiplerine, nankör olmayanlara eşit davrananlara..»

(Ahmet F.Yüksel)

-Nankör yemeği yer, kabını pisler. (Atasözü)

Alıntıların yapıldığı Kur’an-ı Kerim Mealleri:

(1)- Elmalılı Orijinal Meal.

(2)- Elmalılı Sadeleştirilmiş-1 Meal.

(3)- Elmalılı Sadeleştirilmiş-2 Meal.

(4)- Diyanet Açıklamalı Meali.

(5)- Medûdi.

(6)- Fizılâlil Kur’an.

(7)- İbni Kesir.

 

Derleyen: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
İstanbul -05
.07.
2006
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail