İman Kapısından Geri Dönmemek


Ayetin Orijinali :

Ve kezâlike cealnâküm ümmeten vesetan litekûnû şühedâe alennâsi ve yekûnerrasûle aleyküm şehîdâ, vemâ cealnel kıbletelletî künte aleyhâ illâ li na’leme yettebiurrasûle mimmen yekalibû alâ agıbeyh , ve in kânet le kebîraten illâ alellezîne hedallâh , vemâ kânellâhü liyudîa îmâneküm, innellâhe binnâsi le Raûfün Rahîm... (Bakara / 143)

Bakara Sûresi - Ayet:143

İşte böyle sizi, bütün insanlar üzerine adalet örneği, hak şahitleri olasınız, Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun diye, doğru bir caddeye çıkarıp ortada yürüyen bir toplum yaptık. Sana önceden durduğun Ka'be'yi kıble yapmamız da yalnız peygamberlerin izinde gidecekleri iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayırt etmemiz içindir. Elbette o, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerden başkasına mutlaka ağır gelecekti. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Allah insanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. (Diyanet Meali)

Bakara Sûresi - Ayet:143

İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin (arzulayıp da şu anda) yönelmediğin kıbleyi (Kâbe'yi) biz ancak Peygamber'e uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. (Elmalılı Meali)

İstanbul - 24.06.2003
 http://gulizk.com

 


Üst Ana sayfa e-mail