İman ve Yaşam


İbni Mes'ud'dan (R.A.) rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

-İsrailoğulları üzerinde beliren ilk eksiklik, ilk kusur şudur: Adamın biri başka biri ile karşılaşır ve ona “hey falan kişi, Allah'tan kork da şu yapmakta olduğun hareketten vazgeç, çünkü o sana helâl değildir” der, sonra da ertesi günü aynı adamla karşılaşır, adam eski tutumunu devam ettirmektedir, fakat adamın bu tutumu berikini onunla birlikte yemekten, içmekten ve birlikte oturmaktan alıkoymaz, onlar böyle davranınca Allah da kalplerini birbirine benzetti.

Resulullah Efendimiz (S.A.S.) sözlerine şu ayeti okuyarak devam etti:
-İsrailoğullarının kâfir olanları Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın dili ile lanetlenmişlerdir; bunun sebebi isyan edip azmış olmaları idi. Onlar işlemiş oldukları kötülükten birbirlerini alıkoymazlardı, yapmış olduktan iş ne fena bir şeydi! Onların çoğunun kâfirleri dost edindiklerini görürsün; kendi kendileri için ne fena bir akıbet hazırlıyorlar ki Allah onlara öfkelenir ve bitmez bir azaba çarptırılırlar. (Maide78-81)

Daha sonra Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu:
-Hayır hayır. Ya iyiliği emredip kötülükten alıkorsunuz, zalimin elinden tutup onu hakka karşı kesinlikle boyun eğdirir, kendisini hakkın sınırları içinde tutarsınız veya Allah önce kalplerinizi birbirinizinkine benzetir ve arkasından da İsrailoğulları gibi size de lanet eder. (Ebu Davud, Tirmizî)

İstanbul - 13.05.2003
http://gulizk.com

 


Üst Ana sayfa e-mail