İmam-ı Rabbani Diyor ki:


İmâm-ı Rabbânî hazretleri de buyuruyor ki: (Ba'zıları, yapacakları
değişikliklerle, dini düzelteceklerini, olgunlaştıracaklarını zannediyorlar.
Ortaya bid'atler çıkarıyorlar. Bid'atlerin zulmetleri ile sünnetin nûrunu
örtmeye çalışıyorlar. Bunlar, dinin noksanlıklarını tamamladıklarını iddia
ediyorlar. Bilmiyorlar ki din noksan değildir. Kâmildir. Kur'ân-ı kerîmde
meâlen buyuruluyor ki:

(Bugün sizin için dininizi ikmâl eyledim. Üzerinize olan ni'metimi
tamamladım ve size din olarak İslâmiyyeti vermekle râzı oldum.) [Mâide 3]

Dini noksan sanıp, tamamlamaya [asra göre, çağdaş tefsîr yazmaya] çalışmak bu âyet-i kerîmeye inanmamak olur.)

C. 1, Mek.Rabbani

İstanbul - 29.04.2003
 http://gulizk.com

 


Üst Ana sayfa e-mail