Kütüb-i Sitte'den Alıntılar
1.Bölüm


Değerli okuyucular:

Dev bir eserin; Resûlullah (a.s.) Efendimizin sözlerinden oluşan, İslâm dünyasının vaz geçilmez kaynağı , baş tâcı “KÜTÜB-İ SİTTE” nin takdîminde, ondan alıntılarla karşınızda olacağız bu sütûnlarda.

Kütüb-i Sitte, İslâm dünyasında mûteber kabul edilen altı hadis âliminin kitaplarının değişik metotlarla bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Ve bu isimle şöhret bulmuştur.
Bu hadis  âlimleri şunlardır :
İmam Mâlik, Buhâri, Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizî, Nesâî. 

Kaynak olarak : Prof.Dr. İbrahim CÂNAN tarafından hazırlanan; Hadis Ansiklopedisi –KÜTÜB-İ SİTTE – Tercüme ve Şerhi (Akçağ Yayınları) isimli 18 ciltlik eseri ve cd sinden yararlandık. En derin şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Her hadisin başında : “[2-200/2] “ şeklinde bir başlangıç bulunmaktadır. Parantezin içindekiler; hadisin yazılı kaynaktaki cilt, sayfa ve hadis numaralarıdır.

Kütüb-i Sitte’de ki ilk hadis şudur :

[2-197/1] -1- Ubade İbnu's-Sâmit el-Ensarî (radıyallahu anh) hazretleri demiştir ki: "Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: "Kim Allah'tan başka ilâh olmadığına Allah'ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve Resûlü (elçisi) olduğuna, keza Hz. İsâ'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olup, Hz. Meryem'e attığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şahâdet ederse, her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır."Müslim'in bir başka rivayetinde şöyle buyrulmuştur: "Kim Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahâdet ederse Allah ona ateşi haram kılacaktır."

Derleyen büyük hadis âlimlerinden başlayarak, siz değerli okurlara kadar ve emeği olan herkese Makamı Mahmud’un sahibi Efendimizden şefaat dileriz.

Saygılarımızla…

www.gulizk.com

 

[2-200/2] - 2 - Ebu Sa'îd İbnu Mâlik İbni Sinân el-Hudrî (radıyallahu anh) hazretleri demiştir ki: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular:

"Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır."

Ebu Sa'îd der ki: "Kim (bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti okusun: "Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz..." (Nisa, 40).

[2-201/4] - 4 - Yine Ebu Sa'îd (radıyallahu anh) hazretleri der ki: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular:

"Bir kul İslâm'a girer ve bunda samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları Allah, lehine yazar, işlemiş olduğu bütün şerleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muâmele görür: Yaptığı her hayır için en az on misli olmak üzere yedi yüz misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer için de, -Allah affetmediği takdirde- bir günah yazılır."

[2-203/5] - 5 - Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) hazretleri anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı her bir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sâdece misliyle yazılır. Bu hâl, Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder."

[2-204/6] -6 - Muâz İbnu Cebel el-Ensârî (radıyallahu anh) hazretleri anlatıyor. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kimin (hayatta söylediği) en son sözü Lâ ilâhe illallah olursa cennete gider"

[2-205,206/7] - 7 - Ebu Zerr (Cündeb İbnu Cünâde el-Gıfârî) (radıyallahu anh) hazretleri anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Bana Cebrâil aleyhisselam gelerek "Ümmetinden kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak kılmadan (şirk koşmadan) ölürse cennete girer" müjdesini verdi" dedi. Ben (hayretle) "Zina ve hırsızlık yapsa da mı?" diye sordum. "Hırsızlık da etse, zina da yapsa" cevabını verdi. Ben tekrar: "Yani hırsızlık ve zina yapsa da ha!" dedim. "Evet, dedi, hırsızlık da etse, zina da yapsa!"
Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) dördüncü keresinde ilâve etti: "Ebu Zerr patlasa da cennete girecektir".

[2-208/9] - 9 - Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) hazretleri anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e "Ey Allah'ın Resûlu, kıyamet günü senin şefaatinle en ziyâde saadete erecek olan kimdir?" diye sormuştum. Bana:

 "Hadis'e karşı sende olan aşkı görünce, bu hususta senden önce bana bir başkasının sualde bulunmayacağını tahmîn etmiştim" açıklamasını yaptıktan sonra şu cevabı verdi: "Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse, samimi olarak ve içinden gelerek 'Lâ ilâhe illallah' diyen kimsedir"

İstanbul - 09.09.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail