Kütüb-i Sitte'den Alıntılar
106.Bölüm


11-241.Sayfa: Rasûlullah Efendimiz buyurdular ki :

"Ey Allah'ın kulları tedavi arayın. Zira Allah Teâlâ hazretleri bir tanesi hariç tedavisiz hastalık yaratmamıştır: İhtiyarlık -bir rivayette ölüm.-

" Ebu Hüzâme'nin babasından yaptığı bir rivayette denir ki:

"Ey Allah'ın Resûlü! dedim, tedavi için  rukye yaptırıp ilaç almamıza ne dersiniz, bununla Allah' ın kaderinden bir şey geri çevrilir mi?" Bana:

"Bunlar da Allah'ın kaderindendir" buyurdular."

11-258.Sayfa : Rasûlullah Efendimiz buyurdular kim :

 "Ey Allah'ın kulları tedavi arayın. Zira Allah Teâlâ hazretleri bir tanesi haric tedavisiz hastalık yaratmamıştır: İhtiyarlık -bir rivayette ölüm.-

" Ebu Hüzâme'nin babasından yaptığı bir rivayette denir ki:

"Ey Allah'ın Resûlü! dedim, tedavi için  rukye yaptırıp ilaç almamıza ne dersiniz, bununla Allah' ın kaderinden bir şey geri çevrilir mi?" Bana:

"Bunlar da Allah'ın kaderindendir" buyurdular."

11-268 / 3986 - Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın."

11-270 / 3987- Sad İbnu Ebî Vakkas (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kim her sabah acve  hurmasından yedi tane yerse o gün geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar verir."

11-271,272 / 3990 - Tirmizî'de Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)'tan gelen bir rivayete göre, Halk: "Mantar toprağın çiçek hastalığıdır" demiştir. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle söylediler:

"Mantar (Allah'ın  Benî İsrail'e in'am ettiği kudret helvası denen) menn'dendir. Suyu göz için şifadır. Acve (denen hurma cinsi) cennettendir ve zehire karşı şifadır."

Ebu Hüreyre ilave eder:

"Ben üç veya beş veya yedi mantar aldım, onları sıkıp suyunu bir şişeye koydum. Gözü hasta olan bir cariyeme tatbik ettim. İyileşti."

11-276 / 3991 - Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın zevcelerinden birine hizmet eden Selma adında bir kadın anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a bir yara veya bir bere gelecek olsa, bana emrederdi, onun üzerine kına koyardım."

11-290 / 3998- İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Cibril aleyhisselam bana, bir ilaç öğretti. Bu bütün hastalıklara devadır. Ayrıca dedi ki:

"Ben bu ilacı Levh-i Mahfuz'dan istinsah edip yazdım." (İlacı şöyle tarif etti):

"Dam üzerinden akmayan yağmur suyundan temiz bir kaba alırsın. Üzerine Fatiha suresini yetmiş kere okursun. Bir o kadar da Ayetü'l-Kürsî'yi, bir o kadar da İhlas suresini, bir  o kadar Kul eûzu bi-Rabbi'l-Felâk'ı, bir o kadar Kul eûzu bi Rabbi'n-Nâs'ı, Lâ-ilâhe illallahû vahdehu lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve Lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve  hayyun lâ yemûtu biyedikel hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr'i okur. Sonra yedi gün oruç tutar ve her gün bu su ile orucunu açar."

11-292 / 4000 - Yine Hz. Âişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), aile halkından birine humma (rahatsızlığı) gelince hamurdan çorba yapılmasını emrederdi ve çorba yapılırdı. Sonra hastalara emrederdi ve onlar da ondan ağır ağır içerlerdi. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) derdi ki:

"Çorba hüzünlü kimsenin kalbini takviye eder, hastanın kalbinden elemi çıkarır, tıpkı birinizin, su ile yüzünden kiri çıkarması gibi."

11-292 / 4001 - Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Ureyne kabilesinden bir grup insan Medineye gelmişti. Burası sıhhatlerine iyi gelmedi, hastalandılar. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) da onları sadaka develerinin  bulunduğu yere gönderdi ve:

"Sütlerinden ve bevillerinden için!" emir buyurdu. Onlarda içtiler ve iyileştiler.

11-296 / 4002 - İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Şifa üç şeydedir:

1- Bal şerbeti.

2- Kan aldırma.

3- Ateşle dağlama.

Ancak ümmetimi dağlamaktan men ediyorum.

Bir  rivayette:

"Balda, hacamat olmada şifa vardır" demiştir.

11-337 / 4027 - Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir hastaya geldiği veya kendisine bir hasta getirildiği zaman şu duayı okurdu:

"Ey insanların Rabbi, acıyı gider, şifa ver, sen Şâfisin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden hiçbir hastalığı hariç tutmayan şifa istiyoruz."

11-342 / 4029 - Ebu Saîdi'l-Hudrî (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) cinlerden ve insanın göz (değmesi)'nden (çeşitli dualar okuyarak) Allah'a sığınırdı. Muavvizateyn (Nas ve Felak sureleri) nâzil olunca bu iki sureyi esas aldı, diğerlerini terketti."

11-344 / 4032- Osman İbnu Ebi'l-Âs (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a müslüman olduğum  günden beri bedenimde çekmekte olduğum bir ağrımı söyledim. Bana:

"Elini, vücudunda ağrıyan yerin üzerine koy ve şu duayı oku!" buyurdu. Dua şu idi: 

Üç kere: "Bismillah"tan sonra yedi kere, "Eûzu bi-izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidu ve uhâziru." "Bedenimde çekmekte ve çekinmekte olduğum şu hastalığın şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınıyorum"  diyecektim.Bunu birçok kereler yaptım. Allah Teâlâ hazretleri benden hastalığı giderdi. Bunu ehlime ve başkalarına söylemekten hiç geri kalmadım." 

İstanbul -07.11.2007  
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail