Kütüb-i Sitte'den Alıntılar
149.Bölüm


14-160 / 4950 - Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:"Köpek besleyen bir aile yoktur  ki, her gün rızıklarından iki kırât eksilmemiş olsun. Bundan av veya bekçi veya koyun köpeği hariç (bunları besleyenlerin rızkında eksilme olmaz)."  

14-161 / 4951 - İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) dört hayvanın öldürülmesini yasakladı: "Karınca, arı, hüdhüd, surad (sarı ve yeşil  renkli ağaçkakan kuşu)."  

14-168. Sayfa : Rasûlullah Efendimiz burdular ki :"Kıyamet günü, Allah yanında insanların en şerlisi, başkasının dünyası için ahiretini heba eden kuldur" buyurmuştur. 

14-171,172 / 4955 - Vail İbnu Hucr (radıyallahu anh) anlatıyor:Resulullah Aleyhissalâtu vesselâm'a bir adam geldi, bir başkasını kayışla bağlamış getiriyordu."Ey Allah'ın Resulü! Bu, kardeşimi öldürdü!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm:"Doğru mu, kardeşini mi öldürdün?"  diye sordu. Getiren adam:"Şayet itiraf etmezse, aleyhine beyyine getirebilirim!" dedi. Öbürü:"Evet kardeşini öldürdüm!" diye itiraf etti. Aleyhissalâtu vesselâm:"Nasıl öldürdün?" diye sordu. Adam açıkladı:"O ve ben bir ağaçtan yaprak çırpıyorduk, bana küfredip beni kızdırdı, ben de baltayla başına vurup öldürdüm." Ebu Davud şu ziyadede bulundu: "Ben onu öldürmeyi düşünmemiştim."Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm):"Kendinden ödeyeceğin bir şeyin var mı?" diye sordu. Adam:"Benim şu elbise ve  baltamdan başka bir şeyim  yok!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm:"Ne dersin, kavmin seni satın alır mı (fidyeni öder mi)?" buyurdu. Adam:"Ben kavmim nazarında o kadar kıymetli değilim ki!" dedi. Bunun üzerine (aleyhissalâtu vesselâm) kayıştan ipi getiren adama attı ve "Al  adamını!" buyurdu. Adam onu alıp oradan ayrıldı. Onlar dönünce Aleyhissalâtu vesselâm:"Eğer onu öldürürse, o da onun mislidir" buyurdular. Adam geri gelip:"Ey Allah'ın Resûlü! "Eğer onu öldürürse o da onun mislidir"  dediğiniz bana  ulaştı. Oysa ben onu sizin emriniz üzerine aldım" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm:"Sen onun hem kendi günahı ve hem de (öldürdüğü) arkadaşının günahıyla dönmesini istemiyor musun?" buyurdu. Adam:"Evet ey Allah'ın Resûlü!" deyince Aleyhissalâtu vesselâm:"Bu iş böyledir!" buyurdu. Bunun üzerine adam kayışı atıp, adamı serbest bıraktı."

 14-174 / 4957 - Süraka İbnu Malik (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın, oğlu sebebiyle babaya kısas uyguladığına, fakat oğluna, babası sebebiyle, kısas uygulamadığına şahid oldum."  

14-190 / 4973 - Amr İbnu Şuayb an ebîhi an ceddihî (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:"Kim sahte doktorluk yapar ve kendisinden tedavi olunmazsa bu kimse (sebep olacağı neticeyi) tazmin eder."  

14-195,196 / 4978- İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) demiştir ki: "Bir adam, cahiliye devrinde yaşamış bir atamıza sövmüştü. (Babam) Abbas (radıyallahu anh) ona bir tokat aşketti. Bunun üzerine adamın yakınları gelerek:"O nasıl tokat aşkettiyse mutlaka biz de ona tokat vuracağız!"  dediler ve silahlarını kuşandılar. Bu durum Aleyhissalâtu vesselâm'a ulaştı. Hemen gelip minbere çıktı ve: "Ey insanlar! Yeryüzü ahalisinden kimin Allah  katında en mükerrem olduğunu biliyorsunuz?"  buyurdular. Hepsi birlikte:"Siz ey Allah'ın Resûlü!" cevabını verdiler. Aleyhissalâtu vesselâm:"Bilesiniz! Abbas  bendendir, ben de ondanım! Ölülerimize sövmeyin, aksi halde dirilerimizi üzersiniz!" buyurdular. Bunun üzerine halk gelip:"Ey Allah'ın Resulü! Senin gadabından Allah'a sığınırız, bizim için mağfiret dileyiverin!" dediler."  

14-198.Sayfa :"Ebu Said anlatıyor: "Resulullah bir taksim yapıyordu. Bir adam ilerleyerek geldi ve üzerine  eğilip bakmaya başladı. Aleyhissalâtu vesselâm elindeki bir hurma dalını yüzüne dürterek "çekil" dedi. Dal yüzünü kanattı. Bunun üzerine (aleyhissalâtu vesselâm): "Gel (aynı şeyi bana yaparak) kısasta bulun!" dedi ise de, adam: "Hayır affettim ey Allah'ın Resulü" dedi."

İstanbul -03.09.2008  
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail