Kütüb-i Sitte'den Alıntılar
171.Bölüm


15-54 / 5248 - Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

"Esma  Bintu Ebi Bekr (radıyallahu anhümâ), üzerinde ince bir elbise olduğu halde  Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın huzuruna girmişti. Aleyhissalâtu vesselâm, ondan yönünü ters  istikamete çevirdi ve:

"Ey Esma! Kadın hayız yaşına girdi mi ondan sadece şunun ve şunun dışında hiçbir yerinin görünmesi caiz değildir!" dedi ve yüzü ile ellerini işaret etti."

15-57 / 5253 – Rasûlullah Efendimiz bir Hadislerinde :

"Sakın kimse tek ayakkabı ile yürümesin, ya ikisini de çıkarsın, yahut ikisini de giyinsin" buyrulmuşlardır.

15 -57 / 5254 - Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ayakkabı giymede, başını taramada, temizlikte ve bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi."

15-57 / 5255 - Hz. Ebu Hureyre ve Hz. Enes (radıyallahu anhümâ) anlatıyorlar:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) kişinin ayakta giyinmesini yasakladı."

15-61 / 5261 - Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) kadın elbisesini giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti."

15 – 61 / 5262 - Muaz İbnu Enes  (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kim muktedir olduğu halde tevazu maksadıyla (Allah için)  (kıymetli) elbise giymeyi terk ederse, Allah kıyamet günü, onu  mahlukatın başları üstüne çağırır ve dilediği iman elbisesini giymekte onu muhayyer bırakır."

15-62 / 5263 - Hz. İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kim şöhret elbisesi giyerse Allah ona zillet elbisesi giydirir.

"Bir rivayette de şöyle denmiştir:

"...Kıyamet günü Allah ona onun aynısını giydirir, sonra içinde ateşi tutuşturur."

15-64,65 / 5266 - Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), bize binek hayvanlarımızı güden bir adamımızı gördü. Üzerinde eskimiş (çizgili) iki parçalı giysi vardı.

"Onun bu eskilerden başka giyeceği yok mu?" buyurdular.

“Evet var dedim. Çamaşır torbasında iki giysisi daha var, ben onları giydirmiştim."

"Öyleyse çağır onu da, bunları giysin!" emrettiler.

(Çağırdım, emr-i Nebeviyi söyledim, o da onları giyindi. Geri gitmek üzere dönünce, Aleyhissalâtu vesselâm:

"Nesi var (da bu yenileri giymiyor?) Allah boynunu vurasıca! Bu daha hoş değil mi?" buyurdular.

Adam bu sözü işitti ve:

"Allah yolunda mı (boynum vurulsun) ey Allah'ın  Resulü?" dedi.

"Evet buyurdular, Allah yolunda!"

Adam Allah yolunda öldürüldü.

15-65 / 5267 - İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)  şu iki kıyafeti yasakladı:

Çok yüksek kıyafet,  çok düşük kıyafet."

15-69 / 5273 - Abdülvahid İbnu Eymen babasından anlatıyor:

"Hz. Aişe'nin yanına girdim.  Üzerinde  kalın Yemen bezinden yapılmış fiyatı beş dirhem olan bir elbise bulunuyordu. Hz Aişe:

"Gözünü cariyeme kaldır da ona bir bak! Zira o şimdi benim giydiğim şu elbiseyi evin içinde giymekten arlanır. Halbuki, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) zamanında benim o (kaba kumaş)tan bir elbisem vardı.  Medine'de zifaf için süslenen her kadın gelip o elbiseyi benden idareten alırdı."

15-71 / 5275 - İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin."

15-73 / 5280 - İmran İbnu Husayn (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Ben erguvan (koyu kızıl) renkli şeyin üzerine binmem. Ne sarıya boyanmışı ne de (eteğinin ucuna, yakasına, yenine) ipekli geçirilmiş gömleği giymem. Bilesiniz erkeğin sürünme maddesi kokuludur, renksizdir. Bilesiniz kadının sürünme maddesi renklidir kokusuzdur."

15-80 / 5286 - Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir miktar ipek alıp sağ avucuna koydu, bir miktar da altın alıp sol eline koydu sonra da:

"Şu iki şey ümmetimin erkek kısmına haramdır!" buyurdu."

Tirmizî, ve Nesâî'de Ebu Musa'dan gelen diğer bir rivayette:

"Ümmetimin erkeklerine, ipek  elbise ve altın haram kılındı, kadınlarına helal kılındı" buyurulmuştur.

 İstanbul 04.02.2009 
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail