Kütüb-i Sitte'den Alıntılar
174.Bölüm


15-116 / 5319 - Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Bir adam Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek:

"Ey Allah'ın Resulü! Benim siyah bir çocuğum dünyaya geldi" dedi. Adam, ta'riz yoluyla çocuğu nefyetmeyi teklif ediyordu. Aleyhissalâtu vesselâm, onun nefyedilmesine ruhsat vermedi.

"Senin bir deven var mı?" dedi. Adam:

"Evet" deyince:

"Bunların renkleri nasıldır?" diye sordu. Adam:

"Kırmızı!" dedi. Resulullah tekrar sordu:

"Bunlar arasında boz renkli var mı?"

"Evet!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm:

"Peki bu nereden (geldi)?" dedi. Adam:

"Belki bir damar çekmiştir" deyince, Aleyhissalâtu vesselâm da:

"Senin oğlun da bir damara çekmiştir!" buyurdular."

15-122 / 5323 - Ebu Osman en-Nehdi anlatıyor:

"Sa'd İbnu Ebi Vakkas (radıyallahu anh)'ı dinledim. Demişti ki:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"İslam'da bir kimse asıl baba varken bir başkasının babası olduğunu söylerse ve bu iddiasını da o kimsenin babası olmadığını bilerek yaparsa, cennet ona haramdır."

15-131 / 5329 - Abdulhamid İbnu Ca'fer anlatıyor:

"Babamın dedem Rafi' İbnu Sinan (radıyallahu anh)'dan anlattığına göre dedem Rafi' Müslüman olmuş, fakat hanımı Müslüman olmamakta direnmiş ve [(iş ayrılma noktasına gelince) kadın Aleyhissalâtu vesselâm'a gelerek:]

"Kızım benimdir, sütten de kesilmiştir" demiştir. Rafi' de:

"Kızım benimdir"  demiştir.

Resulullah Rafi'e:

"Sen bir köşeye otur! " kadına da:

"Sen de bir köşeye otur!" der.

Çocuğu da  ikisinin arasına oturtur. Sonra kadına ve erkeğe:

"Çocukları kendinize çağırın!" buyurur. Çağırırlar, Çocuk annesine meyleder. Aleyhissalâtu vesselâm:

"Allahım ona doğruyu göster!"  diye dua eder. Bunun üzerine kız babasına yönelir. Baba böylece çocuğu alır."

15-135 / 5331 - Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir güvercinin peşine düşüp onunla eğlenen bir adam görmüştü.

"Bir şeytan bir şeytaneyi takip ediyor!" buyurdular."

15-136 / 5333 - Yine İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı (atışlarınıza) hedef ittihaz etmeyin."

15-143 / 5344 - İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"MüÔmin ne ta'n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasızdır."

15-144,145 / 5347 - Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a:

"Ey Allah'ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!" denilmişti. Şu cevabı verdi:

"Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!"

 

15-145 / 5348 - Hz. Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Bir kimse diğer  bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin. Aksi takdirde, itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine  döndürülür."

15-148.Sayfa :Rasûlullah Efendimiz buyurdular ki :

"Cehennem bana arz edildi ehlinin çoğunu, küfürleri sebebiyle kadınlar gördüm" buyurmuştu. "(Ey Allah'ın Resulü) dediler. Allah'ı mı inkar ediyorlar?" diye sordular.

"Hayır dedi. Fakat  iyiliği inkar ediyorlar, kocalarının iyiliğini inkar ediyorlar."

15-151 / 5349 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Sövüşen iki kişinin söyledikleri(nin vebali), mazlum olan tecavüzde bulunmadıkça başlayana aittir." 

15-152 / 5350 - Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Allah Teâla hazretleri şöyle dedi:

"Ademoğlu, dehre söverek beni üzüyor. Halbuki ben dehrim. Emir benim elimde. Gece ve gündüzü ben çeviririm."

15-157 / 5356 - İmran İbnu Husayn (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir seferdeydi. Ensardan bir  kadın devesinin üzerinde giderken yüksek sesle  devesine lanet okudu. Bunu işiten Aleyhissalâtu vesselâm:

"Devenin üzerindeki eşyaları alın ve deveyi  salıverin, zira artık o lanetlenmiştir" buyurdular.

"İmran (radıyallahu anh) der ki:

"Sanki ben deveyi insanlar arasında yürürken görür gibiyim, kimse ona dokunmuyordu."

  İstanbul 25.02.2009 
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail