Kütüb-i Sitte'den Alıntılar
176.Bölüm


15-179 / 5370 - Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Aleyhissalâtu vesselâm'a:

"Ey Allah'ın Resulü dedik, senin yanında iken kalplerimiz maneviyatta  rikkate gelip inceliyor, dünyaya karşı alâkamız kesiliyor ve ahireti sanki görmüş gibi oluyoruz. Yanınızdan ayrılınca ailemizle ünsiyet edip çocuklarımızı kokladık mı, önceki halimizi inkar ediyoruz, bunun sebebi nedir?"

Aleyhissalâtu vesselâm şu cevabı verdi:

"Eğer siz, ayrıldıktan sonra da yanımdaki halinizi devam ettirseydiniz, melekler sizi evlerinizde   ziyaret eder, yollarda sizinle müsafahada bulunurdu. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi toptan yokeder, günah işleyip istiğfar edecek yeni bir mahluk yaratır ve onları mağfiret ederdi."

15-180 / 5371 - Şeddad İbnu Evs (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Akıllı kimse, nefsini muhasebe eden ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz de,  nefsini hevasının peşine takan ve Allah'tan  temennide bulunan kimsedir."

15-181 / 5372 - Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Yedi şeyden önce amelde acele edin:

* Unutturucu fakirliği mi  bekliyorsunuz?

* Tuğyan ettirip azdırıcı zenginliği mi bekliyorsunuz?

* İfsad edici hastalığı mı bekliyorsunuz?

* Aklınızı götürecek ihtiyarlığı mı bekliyorsunuz?

* Ani ölüm mü bekliyorsunuz?

* Deccali mi bekliyorsunuz. Bu beklenen gaib bir şerdir.

* Yoksa kıyameti mi bekliyorsunuz? Kıyamet ise hepsinden kötü, hepsinden daha acıdır."

15-181,182 / 5373 - Hz. Huzeyfe (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Hamr (sarhoş edici içki), günahın her çeşidinin kaynağıdır. Kadın, şeytanın oltasıdır, dünya sevgisi her çeşit hatanın başıdır."

15-186 / 5376- İmam Malik'e ulaştığına göre, Hz. İsa İbnu Meryem (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur:

"Allah'ın zikri dışında çok kelam etmeyin, kalpleriniz katılaşır. Çünkü  katı kalp Allah'tan uzaktır, fakat bunu bilemezsiniz. Kendiniz efendiler imişçesine insanların günahlarına bakmayın, bilakis, kullar olarak kendi günahlarınıza bakınız. Çünkü  insanlar(ın bir kısmı) belaya maruzdur, (bir kısmı) afiyete mazhardır, bela (imtihan) sahiplerine merhamet edin. Mazhar olduğunuz afiyete de hamd edin."

15-199 / 5387 - Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Bizden bazı kimselerin ihtiyaçlarından fazla arazileri vardı. Onlar:

"Biz arazimizi üçte bire veya dörtte bire veya yarıya kiraya  verelim"  dediler. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm:

"Kimin arazisi varsa bizzat eksin veya bir kardeşine bağışlasın; ne ücret mukabili versin  ne de kiraya versin!" buyurdular."

15-204 / 5392 - Hz. İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

"Hz. Ömer (radıyallahu anh)'in şöyle söylediğini işittim:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı dinledim diyordu ki:

"Hakkımda, Hıristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları  aşırı övgülerde bulunmayın.  Şurası muhakkak ki ben bir kulum. Benim için "Allah'ın kulu ve elçisi" deyin."

15-210 / 5395 - Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"(Ashab'tan birkısmı):

"Ey Allah'ın Resulü! Sen bize şaka yapıyorsun!" demişlerdi.

"Şurası muhakkak ki (şaka da olsa) ben sadece hakkı söylerim!" buyurdular."

15-212 / 5398 - Useyd İbnu Hudayr (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Ensardan mizahçı bir zat vardı. (Bir gün yine)  konuşup yanındakileri güldürürken Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) elindeki  çubuğu (şaka yollu)  adamın böğrüne dürttü. Bunun üzerine adam:

"Ey Allah'ın Resulü (canımı yaktınız). Müsaade edin kısas yapayım!" dedi. 

Aleyhissalâtu vesselâm da:

"Haydi yap!" buyurdu. Adam:

"Ama üzerinde gömlek var,  benim üzerimde yoktu (kısas tam olması için çıkarmalısınız)!" dedi.Adamın talebi üzerine, Aleyhissalâtu vesselâm gömleğini kaldı(rıp böğrünü aç)tı. Adam, Resulullah'ı kucaklayıp böğrünü öpmeye başladı ve:

"Ben bunu arzu etmiştim ey Allah'ın Resulü!" dedi."

  İstanbul 11.03.2009 
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail