Kütüb-i Sitte'den Alıntılar
196.Bölüm


16-102 / 5740 - İmam Malik'ten rivayete göre, kendisine;"malım Allah yolunda sadakadır" diyen kimse hakkında sorulmuştu, şu cevabı verdi:

"Üçte birini sadaka yapar. Zira, Aleyhissalâtu vesselâm, Ebu  Lübabe (radıyallahu anh):

"Günah işlemiş bulunduğum kavmimin yurdunu terkedip, sana mücavir olacağım. Malımı da Allah ve Resulü'ne tasadduk edeceğim" dediği vakit:

"Bu maldan üçte birinin  bağışı sana kifayet  eder" demişti."

16-106 / 5746 - İmrân İbnu Husayn (radıyallahu anhüma) anlatıyor:

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Ne bir masiyette ne de insanoğlunun malik olmadığı bir şeyde nezir yoktur."  

16-107,108 / 5747 - Yahya İbnu Said (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Kasım İbnu Muhammed'in şöyle söylediğini işittim:

"İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ)'a bir kadın gelip:

"Ben oğlumu kurban etmeye nezrettim! (Ne dersin?)" dedi. İbnu Abbâs ona:

"Oğlunu kesme, yeminine karşı keffârette bulun!" diye cevap verdi.

Bu cevap karşısında orada bulunan yaşlı bir zat:

"Bu nezirde nasıl keffâret olur?" dedi. İbnu Abbâs açıkladı:

"Allah Teâla hazretleri Kur'ân-ı Kerîm'de:

"Hanımlarına zıhâr yapanlarınız bilsin ki, bu sözleriyle hanımları onların anneleri olmuş olmaz. Gerçekten onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar..." (Mücâdele 2) buyurmuş, sonra da gördüğün gibi, bu zıharda bulunanlara keffâret takdir etmiştir."

16-111 / 5750 - İmrân İbnu Husayn (radıyallahu anhümâ)  anlatıyor:

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Nezir iki çeşittir: Kimin nezri Allah'a taatla ilgiliyse bu nezir Allah içindir. Bunda vefa gerekir. Kimin nezri de Allah'a masiyetle ilgili ise işte bu nezir şeytan içindir, bunda vefa yoktur. Böyle bir nezirde bulunan kimse, nezri için, yeminde olduğu gibi keffarette bulunur."

16-114.Sayfa : Rasûlullah Efendimiz buyurdular ki :

"İnsanlardan bazıları vardır ki, halka görünüşe göre ehl-i cennete yaraşan hayırlı işler yaparlar. Halbuki onlar (o işlerini yaparken taşıdıkları niyetleri sebebiyle) cehennemliktir..."

16-114 / 5751 - Hz. Ömer radıyallahu anh anlatıyor:

"Resûlullah (aleyissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah'a ve Resûlüne ise, onun hicreti Allah ve Resûlünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikâhlanacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir."

16-116 / 5752 - İbnu Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor:

"Resûlullah (aleyissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Allah bir kavme azap indirdi mi, o azab, kavmin içinde bulunan herkese isabet eder. Sonra, (kıyamet gününde) herkes niyetlerine [ve amellerine] göre diriltilirler."

16-118 / 5753 - İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor:

"Resulullah (aleyissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

Kim kırk sabah Allah'a ihlâslı olursa, kalbinden lisanına hikmet çeşmeleri akmaya başlar."

16-120 / 5754 - Temimu'd-Dâri  (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyissalâtu vesselâm):

"Din nasihatten (hayırhahlıktan) ibarettir!"  demişti.

Biz sorduk:

"Ey Allah'ın Resulü! Kimin için hayırhah olmaktır?"

"Allah için, Allah'ın kitabı için, Resulü için ve Müslümanların imamları ve hepsi için!" buyurdular."

 

16-127.Sayfa : Rasûlullah Efendimiz buyurdular ki :

*Bir millet istişare ettiği müddetçe zillete düşmez.

*Allah, ümmetimi dalalet üzere birleştirmez. Allah'ın eli cemaat üzerinedir

*Umerânız hayırlılarınızdan, zenginleriniz de cömertlerinizden olur ve işleriniz de aranızda  istişare ile yürürse yerin üstü sizin için yerin altından daha  hayırlıdır."

16-131.Sayfa : Hz. Ali, Hz. Peygamber (aleyissalâtu vesselâm)'e sorar:

"Ey Allah'ın Resulü, hakkında Kur'an'da ayet gelmemiş, sizin sünnetinizde de bir benzeri hükme bağlanmamış (hakkında emir veya yasak beyan edilmemiş)  bir hâdise ortaya çıkarsa ne yapmamızı irşad buyurursunuz?"

Resulullah (aleyissalâtu vesselâm)'ın cevabı şudur:

"Onu (fukaha)  ve mü'minlerden âbid olanlar arasında istişare edin. Fakat asla hususi bir kimsenin re'yi ile hükme bağlamayın..."

   İstanbul 02.09.2009 
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail