Kütüb-i  Sitte’den  Alıntılar
201.Bölüm


16-318 / 5840 - Zeydu'l-Hayr (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Ey Alah'ın Resulü dedim, Allah'ın rızasını arzu eden kimselere ve Allah'ın rızasını arzu etmeyen kimselere Allah'ın koyduğu alâmet nedir, bana haber verin!" Cevaben:

"Ey Zeyd sen nasıl  sabahladın?" diye sordu.

"Hayrı ve hayır ehlini seviyorum: Eğer hayır yapmaya muktedirsem yapmaya koşuyorum. Eğer yapamaz, kaçırırsam bu sebeple üzülüyorum ve onu yapmaya şevkim daha da artıyor! " dedim. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm:

"İşte bu söylediklerin Allah'ın rızasını arayanlara Allah'ın koyduğu alamettir. Eğer Allah  senin başka bir şey olmanı isteseydi, seni  ona hazırlardı" buyurdular."

16-318,319 / 5841 - İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"İtidal (orta yol üzere olmak), teenni(li davranmak), hal ve gidişi  iyi olmak peygamberliğin yirmi dört cüzünden bir cüzdür."

16-319 / 5842 - Ebu Eyyub (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Dört şey vardır, bunlar geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir:

Haya, koku sürünme, evlenme, misvak kullanma."

16-321,322 . Sayfa : "Abdulkays heyeti Medine'ye gelince heyet mensupları Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı bir an önce görmek için acele ile huzuruna koşuşurlar. Eşecc ise, hayvanların başında kalır, onları bir araya toplar, devesini bağlar, en iyi elbisesini giyer, kendine  çekidüzen verdikten  sonra Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)' ın huzuruna çıkar. Aleyhissalâtu vesselâm onu kendine yaklaştırıp yanı başına oturtur. Sonra hey'ete:

"Hem kendiniz hem de kavminiz adına biat etmeye mi geldiniz?" buyururlar. Cemaat:

"Evet!" der. Eşecc ise:

"Ey Allah'ın Resulü! Siz kişiyi, dininden daha ağır gelen bir şeyle techiz etmiyorsunuz. Biz size kendi adımıza  biat edelim, kavmimize de onları davet edecek birini gönderelim, bu çağrı üzerine kim  bize uyarsa o  bizdendir, kim imtina eder de uymazsa onunla savaşalım!" der.

İşte bu söz üzerine Aleyhissalâtu vesselâm:

"Doğru söyledin. Sende iki haslet var..." diyerek Eşecc'e iltifat buyurur."

(16-322/5845) "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) kendisine bunları söyleyince o (Eşecc):

"Allah ve Resulü'nün sevdiği iki haslet  üzere beni yaratan Allah'a hamd olsun!" dedi.

16-323 / 5847 - İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kim Allah adına sığınma talebinde bulunursa ona sığınma verin, kim Allah adına isterse ona verin,  kim sizi  davet ederse ona icabet edin, kim size bir iyilik yaparsa karşılıkta bulunun, şayet verecek bir şey bulamazsanız kendinizi, ona  karşılığını vermiş görünceye kadar dua edin."

16-326 / 5850 - Ebu Davud ve Tirmizî'de Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şöyle söylediği kaydedilmiştir:

"Allah Teala hakkında hüsnüzan, güzel ibadettendir."

16-327.Sayfa : Rasûlullah Efendimiz buyurdular ki :

"İcabetten emin olarak Allah'a dua edin."

16-329 / 5852 - Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan ateşe insanları en çok atan şeyin ne olduğu soruldu:

"Ağız ve ferc!" buyurdular.

En ziyade neyin insanları cennete soktuğundan sordular:

"Allah'a takva ve güzel ahlak!" buyurdular."

16-330 / 5853 - Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a soruldu:

"Mü'minlerden hangisi efdal (en faziletli)dir?"

"Ahlakça en güzelleridir!" cevabını verdi. Tekrar soruldu:

"Pekiyi, mü'minlerden hangisi en akıllıdır?

"Ölümü en çok zikreden ve kendilerine gelmezden önce onun için en iyi hazırlığı yapanlardır. İşte akıllılar bunlardır."

16-331 / 5855 - Hz. Ebu Bekre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a

"Hangi insan daha hayırlıdır?" diye sorulmuştu:

"Ömrü uzun, ameli de güzel olandır" buyurdular."

"Öyleyse insanların kötüsü kimdir?"  diye soruldu:

"Ömrü uzun, ameli kötü olandır!" buyurdular."

16-332 / 5857 - İbnu Amr İbni'l-As (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"İki haslet vardır, bunlar kimde  bulunursa Allah onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder:

* Diyanette kendinden üstün olana bakıp, ona uymak.

* Dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp, Allah'ın kendine vermiş olduğu              üstünlüğe hamdetmek.İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar.

Kim de diyanette kendinden aşağı olana bakar, dünyalıkta da kendinden üstün olana  bakar ve elde edemediğine üzülürse Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz."  

16-333 / 5858 - Ukbe İbnu Amir (radıyallahu anh) anlatıyor:

"(Bir gün):

"Ey Allah'ın Resulü! Kurtuluşumuz nasıl olacak?" diye  sormuştum, şöyle cevap verdiler: "Dilini tut, evini genişlet, günahlarına da ağla!"

 

   İstanbul 21.10.2009 
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail