Kütüb-i  Sitte’den  Alıntılar
202.Bölüm


16-333 / 5859 - İmam Malik anlatıyor:

"Bana ulaştığına göre, Lokman Hekim'e:

"Sende gördüğümüz bu (meziyetin mahiyeti) nedir?" diye sormuşlardı. [Bununla onun faziletlerini kastetmişlerdi]. Şu cevabı verdi:

"Doğru sözlülük, emaneti yerine getirmek, beni ilgilendirmeyen şeyi terketmek.

"Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: "Vaadime vefakârlık etmek."

 

16-333 / 5860 - İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kendisi ateşe haram edilen ve  kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, (halka) her yakın olana, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram  kılınmıştır."

 

16-334 / 5861 - Hz. Sevban (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kim şu üç şeyden berî olarak ölürse cennete girer:

*  Kibir,

* Gulûl, (savaşa katılan askerlerden birinin ganimet  malından çalması.)

* Borç .

 

16-337 / 5866 - Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Mü'min saftır, kerimdir. Facir, hilekârdır,  leimdir ( alçaktır)."

 

16-337 / 5867 - Yine Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Mü'min, bir (yılanın) deliğinden iki defa sokulmaz."

 

16-339 / 5868 - Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün.

Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün.

Ben yanında zikredildiğim zaman bana salat okumayan kimsenin de burnu sürtülsün!"

 

16-339 / 5869 - Hz Enes (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Bir adam:

"Ey Allah'ın Resulü babam nerededir?" diye sormuştu.

"Cehennemde!" buyurdular.

Adam (gitmek üzere) geri dönünce, Aleyhissalâtu vesselâm adamı çağırdı ve:

"Muhakkak ki, benim babam da senin baban  da ateşteler!"  buyurdu."

 

16-344 / 5872 - Hz. Ebu Hureyre  (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular:

"Üç  kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azab vardır:

* Sahrada, fazla suyu bulunduğu halde ondan yolcuya vermeyen kimse, kıyamet günü Allah onun karşısına çıkıp: "Bugün ben de senden fazlımı (lütfumu) esirgiyorum, tıpkı senin (dünyada iken) kendi elinin eseri olmayan şeyin fazlasını esirgediğin gibi" der.

* İkindi vaktinden sonra, bir mal satıp müşterisine Allah Teala'nın adını zikrederek bunu şu şu  fiyata almıştım diye yalandan  yemin ederek, muhatabını inandıran ve bu suretle malını satan kimse.

* Sırf dünyevî bir menfaat için bir imama biat eden  kimse; öyle ki,  dünyalıktan istediklerini verirse biatında  sadıktır, vermezse sadık değildir."

 

16-347 / 5874 - Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Üç kişi vardır, kıyamet günü Allah Teala hazretleri onlarla konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz, onlara elim bir azab  vardır:

* Zina eden yaşlı,

* Yalan söyleyen devlet reisi,

* Büyüklenen fakir."

 

16-348 / 5875 -  İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Üç kişi vardır, kıyamet günü Allah onlara nazar etmez:

*Anne ve babasının hukukuna riayet etmeyen kimse,

*Erkekleşen kadın ,

*Deyyus kimse."

 

16-348 / 5876 - Yine Nesai'nin bir rivayetinde Resulullah şöyle buyurmuştur:

"Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir:

*Anne babasının hukukuna riayet etmeyen kimse;

*İçki düşkünü olan kimse;

*Verdiğini başa kakan kimse."

 

16-349,350 / 5877- Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Allah Teala hazretleri dedi:

Üç kişi vardır, kıyamet günü ben onların hasmıyım:

*Benim adıma (yemin) edip sonra gadreden kimse,

*Hür bir kimseyi satıp  parasını yiyen kimse,

*Bir işçiyi ücretle tutup çalıştırdığı halde, ücretini vermeyen kimse."

 

   İstanbul 30.10.2009 
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail