Kütüb-i Sitte'den Alıntılar
91.Bölüm


10-109 , 110 / 3313 -Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor:

"Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Müslümanın, müslüman üstündeki hakkı beştir:

1-Selamını almak,

2-Hasta ziyaretine gitmek,

3-Cenazesine katılmak,

4-Davetine icâbet etmek,

5-Hapşırınca yerhamükallah demek."

10-114 / 3317- İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)  buyurdular ki:

"Üç kişi beraberken, ikisi aralarında hususî  konuşmasınlar, bu öbürünü üzer."

10-116 / 3319 - Ebû Ümâme (radıyallâhu anh) anlatıyor:

"Bir gün Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)  yanımıza geldi, elinde bir âsa (değnek) vardı. Biz ayağa kalktık.

"Yabancıların birbirlerini  büyüklemek için ayağa kalkmaları gibi ayağa kalkmayın" buyurdu."

10-116 / 3321- İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)  buyurdular ki:

"Sizden kimse, bir başkasını yerinden kaldırıp sonra da oraya oturmasın. Ancak (halkayı) genişletin, yer açın, Allah da size genişlik versin.

"Birisi yerinden kalkacak olsa, Abdullah İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ), oraya oturmazdı."

10-123 / 3330 - Hz.Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)  buyurdular ki:

"Biriniz güneşte olunca -bir rivayette gölgede olunca- gölge ondan kalkar da, yarısı gölgede kalacak olursa oradan kalksın."

10-126 / 3334 - Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)  beni, bir ihtiyacı için göndermişti. Bu yüzden anneme dönmekte geciktim. Eve gelince annem:

"Niçin geciktin?" diye hesaba çekti.

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) , dedim, beni bir iş için göndermişti."

"Ne işiydi o?" diye annem sordu.

"O sırdır söyleyemem!" deyince, annem:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) 'ın sırrını sakın kimseye açmayasın!" dedi."

10-127.Sayfa : Rasûlullah Efendimiz buyurdular ki :

"Bir kimse bir şey konuşur, sonra da etrafına bakınırsa bu emanettir (sır olarak saklanmalıdır)."

10-130.Sayfa : Rasulullah Efendimiz buyurdular ki :

Kişi sevdiği ile beraberdir.

10-133 / 3335 - Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)  buyurdular ki:

"Nefsim yed-i kudretinde olan zâta yemin ederim ki, imân etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe imân etmiş olmazsınız! Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi? Aranızda  selamı yaygınlaştırın!"

10-135 / 3337 - Mikdam İbnu Mâdikerib (radıyallâhu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)  buyurdular ki:

"Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin."

10-137 / 3340 - Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) 'ın şöyle söylediğini işittim:

"Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir."

10-139 / 3343 - Ebû İdrîs el-Havlanî, Mu'âz İbnu Cebel (radıyallâhu anh)'den naklediyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)  buyurdular ki:

"Allah  Tebâreke ve Teâlâ Hazretleri şöyle hükmetti: "Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim için bir araya gelenlere, benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için birbirlerine harcayanlara sevgim vacip olmuştur."

10-145 / 3349 - Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)  buyurdular ki:

"Ruhlar toplanmış cemaatler (gibidir). Onlardan birbiriyle (önceden) tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ayrılırlar."

10-149 / 3351 - Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)  buyurdular ki:

"Kim bir mü'minin dünyevi kederlerinden birini giderirse, Allah da onun Kıyamet günü kederlerinden birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir müslümanı örterse, Allah da onu dünya ve âhirette örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır. Kim ilim aramak düşüncesiyle bir yola düşerse, Allah onun cennete olan yolunu kolaylaştırır. Bir grup, Allah'ın kitabını okumak ve aralarında tedris etmek üzere Allah'ın evlerinden birinde toplanırsa, üzerlerine mutlaka sekîne iner ve onları rahmet kaplar, melekler onları sarar. Allah da onları yanında bulunan mukarreb meleklere anar. Bir kimseyi ameli yavaşlatırsa, nesebi hızlandıramaz."

İstanbul -11.07.2007  
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail