Namazın Kötülüklerden Alıkoyması


Ankebut Suresi 45. Ayet: Sana vahyedilen Kitabı güzel güzel oku ve namazı kıl! Muhakkak sahih namaz edepsizlikten ve uygunsuzluktan alıkoyar. Muhakkak Allah'ı anmak en büyük iştir ve Allah, her ne işlerseniz bilir.(Diyanet Meali) 

Ankebut Sûresi-45.Âyet: Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. (Elmalılı Meali) 

Ankebut Suresi 45. Ayet: Kitap'tan sana vahyedileni oku! Namazı da kıl! Çünkü namaz, çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki Allah'ın zikri/Kur'an'ı daha büyüktür! Allah, neler yaptığınızı biliyor. (Yaşar Nuri Meali) 

Zira namaz fiili ; kabih (çirkin) olan fahşadan ve şer’an fena addolunan münkerattan (şer’an caiz  olmayan şeyler) seni nehyeder (yasaklar,yapmana engel olur).(Ankebut/45. Âyetin tefsirinde) (Hülasetül Beyan Tefsiri (Mehmet Vehbi Efendi) – 10.Cilt- Sayfa:4206)

Kötülüklerden ve günahlardan namazın men etmediği kimse, o namazdan Allahu Teala’dan uzak olmaktan başka fayda göremez. (Hadisi Şerif) (İmam Gazali – Kimya-yı Saadet – Sayfa-102)

Kim ki abdestini güzel alır, namazını vaktinde kılar, rükû ve sücudunu tamamlar, huşuuna riayet ederse ; beyaz ve parlak olduğu halde yükselir ve (lisanı hal ile); benim hakkıma riayet ettiğin gibi Allah da seni korusun der...(İmam Gazali – İhyâu ulûmi’d-din – 1. Cilt – Sayfa :403)

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şöyle söylediğini işittim:
"Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı, ne dersiniz?"
"Bu hal, dediler, onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!" Aleyhissalâtu vesselâm:

"İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler" buyurdu." (KÜTÜB-İ SİTTE/2293)

Sa'd İbnu Ebî Vakkas (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"İki erkek kardeş vardı. Bunlardan biri öbür kardeşinden kırk gün kadar önce vefat etti. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)ın yanında bunlardan birincinin faziletleri zikredildi. Bunun üzerine Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm):
"Diğeri Müslüman değil miydi?" diye sordu.
"Evet, Müslümandı ve fena da değildi!" dediler. Aleyhissalâtu vesselâm:
"Öldükten sonra, namazının ona ne kazandırdığını biliyor musunuz?
Namazın misali, sizden birinin kapısının önünde akan ve her gün içine beş kere girip yıkandığı suyu bol ve tatlı bir nehir gibidir. Bu (nehrin) onun üzerinde kir bıraktığını göremezsiniz. Öyleyse, siz ona namazının neler ulaştırdığını bilemezsiniz." (KÜTÜB-İ SİTTE/2294)

 

İstanbul - 10.04.2003
 http://gulizk.com

 


Üst Ana sayfa e-mail