Özelliği Olan Zamanlar
1. Bölüm


AREFE GÜNÜ

- Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Allah, hiçbir günde, arafe günündeki kadar çok kulu ateşten azad etmez. Allah (mahlûkâta rahmetiyle) yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve:
"Bunlar ne istiyorlar?" der." (4531)

- Talha İbnu Ubeydillah İbni Kerîz radıyallahu anh anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Günlerin en efdali arafe günüdür. (Faziletçe) cum'a'ya muvafakat eder. O, cum'a günü dışında yapılan yetmiş haccdan efdaldir. Duaların en efdali de arafe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en efdal söz de: "Lâilahe illallah vahdehu lâ-şerikelehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (4532)

BAYRAM
- Abdullah İbnu Kurt anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban bayramı günüdür, bunu, fazilette Nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takip eder." (4527)

- Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Medine'ye geldiğinde Medinelilerin iki (bayram) günleri vardı. O günlerde oynayıp eğlenirlerdi.
"Bu iki gün(ün mana ve mahiyeti) nedir?" diye sordu.
"Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik!" dediler. Aleyhissalatu vesselam:
"Allah, bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki günle değiştirdi:
-Kurban bayramı, Fıtır bayramı" buyurdu..." (4528)

ZİLHİCCEDE ON GÜN
- İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:
"Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür!" buyurmuştu. Cemaatten:
"Allah yolundaki cihaddan da mı?" diye soran oldu.
"Cihaddan da! buyurdu. Ancak bir kimse, canını, malını muhataraya atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse (yani cihad sırasında ölürse) o kimse hariç." (4529)

- Tirmizi, bir diğer rivayette Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan şu ziyadeyi kaydetmiştir:
"Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin kıyamına (ihyasına) eşittir."(4530)

NISF-U ŞA'BÂN
- Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Allah Teâla Hazretleri, Nısf-u Şa'ban gecesinde dünya semasına iner ve Kelb Kabilesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder."
Rezin bu rivayette "Ateşe müstehak olanlardan" ziyadesini kaydetmiştir.(4533)
(Nısf: Yarım, yarı, buçuk anlamında olup, Şaban ayının yarısı yani 15 i olarak anlaşılır.)

CUM'A GÜNÜ
Cum’a Sûresi-9 ve 10.Âyetler:
Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

- Evs İbnu Evs radıyallahu anh anlatıyor:,
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Cum'a, en hayırlı günlerinizden biridir. Hz. Adem Aleyhisselam(ın toprağı) o gün yaratıldı, o gün kabz edildi.
(Kıyamette Sûr'a) o gün üflenecek, sayha da o günde olacak.
Öyleyse o gün bana salâvatı çok okuyun. Zira salâvatlarınız bana arz edilir!"
Orada bulunanlar:
"Salavatlarımız size nasıl arz edilir? Siz çürümüş olacaksınız!" dediler. Aleyhissalatu vesselam:
"Allah Teala Hazretleri, Arz'a peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı! buyurdular." (4534)

- İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Cum'a gecesi veya cum'a günü vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah onu kabir fitnesinden korumamış olsun." (4535)

- Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm cum'a gününden bahis açıp dedi ki:
"Onda bir saat vardır; Müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde, o saate erse, Allah'tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir."
Bunu söylerken (Resulullah) eliyle o vaktin azlığını işaretliyordu."(4536)

- Ebu Bürde, babası Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan naklediyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın:
"Cum'a da ki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir" dediğini işittim." (4537)

- Hz. Enes radıyallahu anh demiştir ki:
"Cuma günü, (duaların kabul edileceği) ümit edilen saati, ikindi namazından sonra güneşin ufuktan kaybolması anına kadar arayın." (4538)

Derleyen: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
İstanbul -14
.03.
2006
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail