MUHYİDDÎN İBN ARABİ Risaleler’den alıntılar

11. Bölüm


Kim Allah’a gerçekten secde ederse , ebediyen başını secdeden kaldıramaz. (2-252)

Pişip olgunlaşmak değişmenin anahtarıdır. (2-254)

Müzik dinleyenler , içinde Allah’tan başkasının adı anılan şiirler dinleyerek vecde gelenler, mahlukat içinde haktan en uzak kimselerdir. (2-254)

Mümin yardım görür, bunda kuşku yoktur, asla yüz üstü bırakılmaz. Yardımsız yüz üstü bırakılan varsa , o, nereden yardımsız bırakıldığına baksın, orada imanın olmadığını görecektir.
Müminlere yardım etmek bizim üzerimizdeki bir haktır.(Rum-47) (2-256)

Sınama amaçlı bela dua ile eş zamanlıdır. Sınandığın sürece dua etme, istekte bulunma. (2-257)

İnsan burada halifedir, ahirette ise sadece insandır. (2-257)

Göç yurdu vatan değildir. (2-257)

Hakkı hak ile bulusun; onu kendinle arama, kendinden başka bir şey bulamazsın. (2-259)

Sana ,”ben hakkım” diyen bir şey gördüğün zaman , ona de ki: Sen Hak ile varsın. (2-259)

Çorak araziye ekin eken , hasat zamanı pişman olur. (2-261)

Arkadaştan korun, çünkü o, senden ayrılmayan düşmandır. Onun Hakka boyun eğmesini sağla ve hak ile meşgul et. Çünkü o, Allah katında bundan dolayı sana teşekkür edecektir. Arkadaşlarından sana en yakın olanı nefsindir. (2-262)

İsteme; çünkü istemek yazılanı değiştirmez. Ancak isteğin yazılanla ilgili olması başka. (2-265)

Senin hakkı görmen, hakkın senin üzerine serdiği bir perdedir. (2-266)

Kim amaçlarından soyutlanırsa, hastalığının şiddetinden emin olur. (2-271)

Her seven , kavuşmuş olsa bile özlem duyar. (2-272)

Alemde insandan başka hiçbir varlık rablık iddiasında bulunmamıştır. İnsanın bu iddiada bulunmasının nedeni de içinde bulunan bazı güçlerdir. (2-280)

Memleketler içinde Kutbun payına Mekke düşmüştür. Bedeniyle herhangi bir yerde ikamet etse de mahalli Mekke’dir, başka değil. Bir kutup, kutupluk mertebesine ulaştığında, her sırrın, her hayvanın, her cansız varlığın, her insanın ve cinin Ona biat etmesi gerekir. (3-22,23)

Kutuplar içinde İsevîler, Musevîler, İbrahimîler, Yusufîler ve Nuhîler var. Her kutup varis olduğu Nebînin mertebesine göre bir mertebeye iner.Ama hepsi de Hz. Muhammed’in sav. kandilinden şık alır. Bu kandil hepsini kuşatmıştır. Kutuplar marifetleri itibariyle birbirlerinden üstündürler. (3-25)

İsa Nebi olsa da bizim adımıza ümmetine imamlık etmektedir. Hadis- (3-26)

Hz. Nebi insanlar karşısında hangi konumda ise biz de aynı konumdayız. (3-26)

Yani biz (Muhammedî ümmet) diğer ümmetler için resul hükmündeyiz. (3-26)

Her kutup da zamanının iyi kötü bütün ehliyle birlikte haşr edilir. (3-26)

Zinnun-i Mısrî’nin , Bayezid’e  giden birine şöyle dediğini duydum:
Bayezid’e de ki:
-Daha ne zamana kadar sürecek bu uyku, bu rahat; kervan geçti!.
Adam Bayezid’e gitmek üzere yola çıktı. Yanına vardığında selam verdi ve dedi ki:
-Zinnun-i Mısrî sana selam söyledi ve : Daha ne zamana kadar sürecek bu uyku, bu rahat ; kervan geçti gitti, diyor.
Bayezid dedi ki:
-Kardeşim Zinnun’a de ki : Gerçek erkek odur ki , bütün gece uyur, sabahleyin kervan menziline konmadan önce emin bir şekilde menzilde bulur kendini. (3-34)

Hızır tarikat ehlinin başıdır. Sûfi topluluğunun seyididir. O halde yolun temeli; söz ve fiilde teslimiyettir. Bunun da örnekleri o kadar az ki!. (3-43)

Konuşma kudreti varken kişinin bildiği bir şeyi söylemekten kaçınması nefse en ağır gelen şeylerden biridir. (3-43)

Allah’ın kitabında , her yerde gece gündüzden önce zikredilir. Peygamberlerin isrası (gece yolculuğu/miracı) onda gerçekleşmiştir. Faydalar gece elde edilir. Hak gece vakti kullarına tecelli eder. Gece, takdirlerin akışı altında yaşanan bir sükut vaktidir. Gece gayedir. Çünkü gece iddianın yokluğudur; ne varlık kalır , ne şekil. (3-44,45)

Soruyu soran kişi ya yeni başlamış bir ümmidir, ya da ilimle haşir neşir olmuş, ilmi bir tarafından edinmeye başlamıştır. (3-46)

Sırları yeni başlayan avamdan bir kişiye açmak haramdır. (3-47)

…Zahiren itaat ediyorlarsa, takvadan ayrılmıyorlarsa, Allah’ın kulları hakkında hüsnü zanda bulunmaktır. (3-47)

Rasulullah’ın sav. : “Allah’ı arayan bulur.” Sözü ile Bayezid’in ra. : “Salik geri çevrilir ve yol kapalıdır.” Sözü nasıl telif edilir. (3-51)

Yansıtan: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
İstanbul -
20.12
.2005
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail