MUHYİDDÎN İBN ARABİ Risaleler’den alıntılar

6. Bölüm


Allah’ın zikriyle sevinir kalpler
Bilinenler ve gaipler açıklığa kavuşur
Zikri terk etmek her şeyin en faziletlisidir
Çünkü zatın güneşinin batması yoktur
Allah’ın zikriyle günahlar bağışlanır
Basiretler ve kalpler sevince boğulur
Durum olarak zikri terk etmek bundan daha faziletlidir
Çünkü güneş batmayacaktır. (2-74,75)

Cömertlik efendiliktir. Başkalarını kendine tercih etmek ise kulluktur. (2-76)

Kişinin Müslümanlığının güzelliğinin göstergelerinden biri de kendisin ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir. (2-78)

Sırrın sırrı sana yükseltildiği, çift tekle buluştuğu zaman, O’dur, sen değilsin. Hak ortaya çıktı , sen gizlendin … (2-86)

Kul için en iyisi ; Mevlasından , sahibinden başkasıyla beraber olmamasıdır. (2-87)

Oğlak burcuna ve iki kutup yıldızına baktım. Onların iki alemin imamları olduklarını fark ettim. (2-93)

Bütün Peygamberlerin öldüklerini gördüm. Çünkü onları birbirinden ayrı olarak gördüm. Hakikati talep ettim . Bana denildi ki; Yoldan ayrılıp fena bulmadıkça göremezsin. Çünkü suretin kemali, miraç ve akıl ehline görünmez. (2-93)

Zahir iki nehir, kitabı okumak ve sünnete sarılmak , Batın iki nehir ise tevhit ve minnetti. (2-94)

Sen olmasaydın, kulluk edilmezdim . Birlenmezdim. Çağırmazdım, icabet edilmezdim.Dua edilmezdim, dualara icabet etmezdim. Şükredilmezdim, inkar edilmezdim, batın veya zahir olmazdım. Takdim etmez, tehir etmez, sonlandırmazdım. Emretmez, gizlemez, açıklamaz,haber vermez ve işaret etmezdim. (2-113)

Yok olurken de var olurken de ben olduğum gibiydim. (2-114)

Kulum! Anlattım sana ki , arş senin gölgendir. (2-115)

Gördün ki, kulluk eden mabudun kendisidir. (2-116)

Seni müsebbip aracılığıyla sebepten perdeledim. (2-116)

Sen tek başına kendi ırmağında yüz. Kendi kitabında yazılanları oku. Seni bembeyaz inciyle , el değmemiş, insan ve cinlerden hiç kimsen dokunmadığı, zihinlerin ve gözlerin erişemediği eşsiz bakireyle nikahladım. (2-125)

Dedi ki:
-Peki niçin Ona secde ettiler?
Dedim ki:
-Çünkü tayinin sahih olduğunu gördüler.
Dedi ki:
-Secde etmekten yüz   çevirip büyüklenen niçin yüz çevirdi?
Dedim ki:
-Çünkü çamur boyutu Onun parlak nurunu perdeliyordu.

...

Dedi ki:
-Avret yerlerinin açığa çıkmasının sırrı nedir?
Dedim ki:
-Olabilecek amaçlarını bizzat gözlemlemeleri için.
…

Dedi ki:
-Niçin sadece Adem günahla suçlandı, eşi değil?
Dedim ki:
-Çünkü eşi onun küllünden bir cüzdü.
…

Dedi ki:
-Ayaklarının kayması niçin şeytana izafe edildi,halbuki buna gücü yetmezdi.
Dedim ki:
-Çünkü sen şeytanı görünür alemde eksikliğin sıfatı ve hüsranın delili kılmışsın. (2-127)

Dedi ki:
-Peki niçin nalınlarını çıkardı?
Dedim ki:
-Bu, insanın ikiliğinin ortadan kalkmasına yönelik bir işarettir. (2-130)

Dedi ki:
-(Musa as.) Niçin elini koynundan lekesiz çıkardı?
Dedim ki:
-Bununla insana , gaybinden çıktığı zaman illetlerinden beri olduğuna işaret ediliyor. (2-131)

Dedi ki:
-Niçin İsa as. Ruh ile desteklenmiştir?
Dedim ki:
-Onu bir kalem bir levhe yazmış değildir. O ana rahmine şehvetsiz ilka edilmiştir. (2-132)

Eh, söyle bakalım?.. Yıldızın , ayın ve güneşin varlığı nedir?
Dedim ki:
-Ruh, akıl ve nefis üzerine itaat etmektir. (2-133)

Dedi ki:
-Niçin vahiy uykuda gelmiştir?
Dedim ki:
-Bu alanda hissin yerleşeceği yer olmasın diye. (2-134)

Yansıtan: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
İstanbul -01
.
11.2005
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail