ŞABAN AYI 


Ebu ümema den  rivayet edilmiştir;

Allah Resulu buyurdular ki; Şaban girdiği zaman, nefslerinizi temizleyiniz. Niyetlerinizi güzelleştiriniz. (İLAHİ NİZAM S;681)

Hz. Aişe rivayet eder;

Allah Resulu oruç tutardı. Öyleki, biz, “oruçsuz değil!” derdik. Oruç tutmazdı. Öyle ki, biz, “oruç tutmuyor!”  derdik. Böyle aralıklı olarak tuttuğu oruçların çoğu Şabanda olurdu. (İLAHİ NİZAM S;681)

Hz. Aişe rivayet eder;

Ben Allah Resulunun, Ramazandan başka hiçbir ayda “Tam Ay” oruç tuttuğunu görmedim. Gene hiçbir ayda Şa’bandaki kadar çok oruçlu bulunduğunu görmedim. (İLAHİ NİZAM S;681)

Hz. Üsame sorar:
"Yâ Resulallah, Şaban ayında tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim."
Bunun üzerine Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyururlar:
"Receb ve Ramazan ayları arasında şu Şaban ayında insanlar gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Alemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Ben oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim."(NESEİ)

 İmran b. Huseyn (r.a.) şöyle haber vermiştir:
Allah Resulü (a.s.), ona (veya bir başkasına): "Şaban ayının ortalarında oruç tuttun mu?" diye sormuştur. O, hayır tutmadım, deyince. Resulüllah: "Ramazandan sonra iki gün oruç tut" buyurmuştur. (SAHİH-İ MÜSLİM /1975)

Hz. Aişe (r.ah.) şöyle rivayet etmiştir:
"(Bazen) üzerimde Ramazandan oruç borcu kalırdı da, Resulüllah (a.s.) ile meşgul olup ilgilenmekten dolayı bu orucu Şaban ayından başka bir ayda yerine getirmem mümkün olmazdı." (SAHİH-İ MÜSLİM /1933)

Hz. Âişe  bir rivayetinde :
"Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu:
"Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir."
(MÜSLİM)

Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"
Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,
"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban' da tutulan oruçtur" cevabını verirler.
(TIRMIZİ)

Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Ben, Resulullah (aleyhissalâtu vesselam)'ın Şâban ve Ramazan dışında iki ayı peş peşe tam olarak oruçla geçirdiğini göımedim."(KÜTÜB-İ SİTTE / 3133)

Abdullah İbnu Fudâle, babası (Fudâle'den) naklen anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalatu vesselam)'ın bana öğrettikleri arasında: "Beş vakit namaza devam edin!" emri de vardı. Ben: "Bu beş vakit, benim meşguliyetlerimin bulunduğu anlardır. Bana (bunların yerine geçecek) cami (kapsamlı) bir şey emret, öyle ki onu yaptım mı, benden beş vakit namaz borcunun yerine geçsin!" dedim. Bunun üzerine: "Öyleyse Asreyn'e devam et!" buyurdu. Bu kelime bizim dilimizde yoktu. Bu sebeple: "Asreyn nedir?" diye sordum. "Güneş doğmazdan önceki namazla güneş batmazdan önceki namaz" buyurdu." (KÜTÜB-İ SİTTE / 2310)

    İstanbul -25. 08.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail