u âyetler toplam on dört tanedir. Secde âyeti olarak söylenir. Her okunduğunda secde edilmesi gerekir. Bunlar secdeyi anlatan değil, secde yapılması gerektiğini bildiren âyetlerdir. Bazıları direkt emir olmayıp, dolaylı olarak gerekliliğini bildirmektedir.

·     Araf (7), 206.âyet: Kuşkusuz Rabb’in katındakiler, O'na kulluk etmekten kibirlenmezler. O'nu Araf tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler.

·     Rad (13), 15.âyet: Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam, ister istemez sadece Allah'a secde ederler.

·     Nahl (16), 49.âyet: Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.

·     Isra (17), 107.âyet: De ki: Siz ona ister inanın, ister inanmayın; şu bir gerçek ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o (Kur'an) okununca, derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.

·     Meryem (19), 58.âyet: İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği Peygamberlerden, Âdem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail (Ya'kub) 'in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah'ın âyetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlardı.

·     Hacc (22), 18.âyet: Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor; birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa, artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz, Allah dilediğini yapar.

·     Furkan (25), 64.âyet: Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler.

·     Neml (27), 25.âyet: (Şeytan böyle yapmış ki) göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler.

·     Secde (32), 15.âyet: Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler.

·     Sad (38), 24.âyet: Davud: “Andolsun ki, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu, birbirlerinin haklarına tecâvüz ederler. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az!” dedi. Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı, tevbe edip Allah'a yöneldi.

·     Fusilet (41), 37.âyet: Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin!

·     Necm (53), 62.âyet: Haydi Allah'a secde edip O'na kulluk edin!

·     İnsikak (84), 21.âyet: Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler.

·     Alak (96), 19.âyet: Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!

http://sufizmveinsan.com
İstanbul - 16.09.200
2


Üst Ana sayfa e-mail