Yedi'ler!...
10.Bölüm


Ahmet Fevzi YÜKSEL –“OKUYUCU İLE SOHBET” yazısından:

Tasavvuf ilminde, Ruhun yedi yükseliş mertebesinden bahsedilir:
Birinci yükselişte RUH, bölünmez, parçalanmaz bir varlıktır.
İkinci yükseliş, kendi içindeki ve dışındaki Ruhun cisim olmadığı, bütün varlığı kapladığı, parçalanmayı ve bölünmeyi kabul etmediği şeklindedir.
Üçüncü yükseliş, kendi Ruhunun aleme ait, yani dıştaki Ruhta fani olduğu anlamındadır.
Dördüncü yükseliş, kendi Ruhunu, aleme ait izafi tümel Ruhta fani ve bu izafi tümel Ruhu da Allah'ın Zatında fani görüp, izafilikten ve tümellikten kurtarmaktır.
Beşinci yükseliş, yukarıda açıklanan dört yükselişin hepsini birbiri içinde ve topluca müşahede etmektir. Bu makama ulaşan insana da ibnûl VAKT derler. Burada kişi, ‘Allah'tan başka mevcut yoktur’ der. Masivayı yani Allah’tan gayrısını terk eder.
Altıncı Ruhsal yükselişte, vakt kelimesi EBÛ'L VAKT adını alır. Bu idrak sahibi, "Benden başka mevcut yoktur." der ve bütün varlıkları kendisine ayna, kendisini de diğer varlıklara ayna görür. Evrensel Benlik, Mutlak Benlik mertebesidir.
Yedinci Ruhsal yükseliş ise, Benliğin yokluk mertebesine ulaşmasıdır. Hiçbir hâl ve makamla vasıflanmaması, hiçbir şeyin dile getirilmemesi mertebesidir. Zira, tam bir yokluk makamıdır.

http://www.sufizmveinsan.com/sohbet.html

Ahmet Fevzi YÜKSEL – “HAC ARAFAT'TIR” yazısından:

Harem-i Şerif'te esas itibariyle yedi minare vardır. Bunlar da Emmare - Levvame - Mülhime - Mutmainne - Radiye - Mardiye - Safiye mertebelerine aynadır.

http://www.sufizmveinsan.com/hacarafat.html

Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi’nin yedi öğüdü:
-Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
-Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
-Başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi ol.
-Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
-Tevazuu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
-Hoş görülükte deniz gibi ol.
-Ya olduğun gibi ol , ya göründüğün gibi ol!...

ATASÖZLERİ VE DEYİMLERDE “Yedi” :
-Yedi adım yolun , bir içim suyun hakkı vardır.
-Yedi denizin attığı.
-Yedi düvele meydan okur.
-Yedi göbek.
-Yedi belâ.
-Yedi canlı.
-Yedi gün , yedi gece.
-Yedi iklim , dört bucak.
-Yedi kat yerin dibine geçmiş.
-Yedi kral ile barışık.
-Yedi mahalleden kovulmuş.
-Yedi mahallenin köpeği.
-Yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

Işık tayfında yedi renk vardır:
Mor, Lacivert,Mavi,Yeşil,Sarı,Turuncu ve Kırmızı.

Dünyamızda yedi büyük kara parçası (kıta) vardır:
Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, Antartika .

Yurdumuzda yedi coğrafi bölge vardır:
-Marmara Bölgesi.
-Karadeniz Bölgesi.
-Ege Bölgesi.
-İç Anadolu Bölgesi.
-Doğu Anadolu Bölgesi.
-Akdeniz Bölgesi.
-Güney doğu Anadolu Bölgesi.

Galaksilerin Yedi Gizemi
1) Evren “kırışık” halden “galaksi üreten” hale nasıl geçti?
2) Galaksiler neden süper kümeler içinde bir yığılma gösterirler?
3) Niçin galaksilerin dış kısımları bu kadar hızlı dönmektedir?
4) Bölgeselleşme, her şey midir?
5) Neden galaksilerin farklı tipleri mevcuttur?
6) Galaksilerin merkezlerinde canavarlar mi saklanıyor?
7) Samanyolu Galaksisine ne olacak?

http://www.akat.org/sizin_icin/gizem/gizem.html
 

Edebiyatımızda Yedi Meşaleciler :
Sabri Esat Siyavuşgil,
Ziya Osman Saba,
Yasar Nabi Nayir,
Kenan Hulusi (hikâyeci),
Cevdet Kudret Solok,
Muammer Lütfi,
Vasfi Mahir Kocatürk ...

Dünyanın Yedi Harikası :
1- Mısır Piramitleri
2- İskenderiye Feneri
3- Babil’in Asma Bahçeleri
4- Efes’teki Artemis Tapınağı
5- Olimpostaki Zeus Heykeli
6- Kral Mausoleusun Mozolesi
7- Rodos Heykeli

İstanbul`un, surları içinde kalan bölümünün, yedi tepe üzerinde kurulduğu söylenir. Bu tepelerin yerleri:
1- Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camiinin bulunduğu tepe.
2- Çemberlitaş ve Nuriosmaniye Camiinin bulunduğu tepe.
3- Beyazıt Camii, Üniversite ve Süleymaniye`nin bulunduğu tepe.
4- Fatih Camiinin bulunduğu tepe.
5- Yavuz Selim Camiinin bulunduğu tepe.
6- Edirnekapı semtinde, Mihrimah Sultan Camini

Birleşik Arap Emirlikleri Yedi özerk emirlikten meydana gelen bir federasyondur.
Bu emirlikler:
Ebu Zaby (Abu Dhabi),
Dubai,
es-Sârika,
Re'su'l-Hayme,
Fuceyre,
Ucmân,
Ummu'l-Kayveyn

Çin'de ve Japonya'da yedi değerli nesne vardır:
Altın, gümüş, yakut, zümrüt, kristal, amber ve akik,
http://www.kelebek.org/numeroloji_nedir.htm

Hıristiyanlıkta yedi ölümcül günah:
Lust (Şehvet),
Greed (Bencillik/Cimrilik),
Gluttony (Açgözlülük),
Pride (Kibir/Gurur),
Sloth (Tembellik),
Wrath (Nefret),
Envy (Kıskançlık)

Derleyen: Hamdi Cenik
İstanbul -22
.09
.2005
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail